Bedömning i form av prov 

Maja Back Lakic3 september 2020

Om man ska ha prov med sina elever så finns det några saker som man behöver tänka på. 

NPF-anpassningar 

Behöver någon elev få skriva på dator? Behöver någon få frågorna uppförstorade? Behöver någon skrivhjälp? Kan man få läsa in sina svar? Behöver någon sitta i ett eget rum? Behöver någon göra provet muntligt? 

Vad kommer på provet? 

Många elever gillar instuderingsfrågor och en del lärare väljer ut samma frågor som sedan kommer på provet. Det är jag skeptisk emot, eftersom risken är att eleven lär sig svaren utantill utan att ha någon djupare förståelse. Risken att man glömmer bort det då är stor. Däremot så tycker jag att man gärna får ha liknande uppgifter att träna på, och allra bäst är om eleverna får se autentiska elevsvar som illustrerar skillnaden mellan ett godtagbart svar, ett utvecklat och ett välutvecklat. 

 

Elevsvar på olika nivåer

 

Här ser ni exempel på elevsvar från 2019. Eleverna har haft ett prov om det svenska språkets särdrag och släktingar. 

 

Öva

Det som kommer på provet ska naturligtvis vara det som ni har övat på under en period innan. Det kan låta självklart, men det är inte alltid det. Ofta är det bra att konstruera provet vid arbetsområdets början, så att man vet att man har hunnit med allt, och har man inte det så får man konstruera om provet. 

 

Efter provet 

Jag brukar välja ut några elevsvar på en eller ett par frågor som jag sedan visar för hela klassen. Eleverna kan spegla sina svar i exemplen och det brukar bli väldigt tydligt då varför någon fått E och någon annan A. Bilden ovan skulle alltså kunna användas även efter provet, men jag tycker att det finns en vinst med att plocka svar från den grupp som just gjort ett prov. 

 

Jag dokumenterar resultatet genom att klicka i matrisen i Unikum. Det gör att när det väl är dags för att sätta det summativa terminsbetyget så har jag underlaget framför mig. Dessutom vet eleverna vilket betyget det kommer att bli. 

 

Betyg på prov?

Man behöver naturligtvis inte ha betyg på uppgifter och prov, men jag tycker att är bra att visa på vilken nivå man visat vid provtillfället. Den som vet hur den ligger till och som får veta vad man ska och kan göra för att utvecklas är ju den elev som kommer att göra det. 

 

 

 

 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)