En formativ undervisning

Maja Back Lakic7 februari 2019

Att utgå från vad eleverna behöver och ge dem verktyg för att lyckas i skolan, det är en formativt undervisning och det är precis så jag vill och strävar efter att det ska vara i mitt klassrum.

 

Formativ bedömning, som man kanske oftare pratar om, var på modet redan när jag läste lärarutbildningen här i Uppsala 2007-2012. Bedömning är såklart jätteviktigt, men genom ett formativt arbetssätt så får eleven utvecklas och utmanas under hela lärprocessen. Det är alltså inte bara bedömningen som ska vara formativ.

 

Jag jobbar mycket utifrån cirkelmodellen. Om vi ska skriva texter så går det ofta till så här; vi utgår från ett gemensamt exempel. Det kan exempelvis vara gamla elevtexter, utdrag ur romaner, tidningstexter eller läromedel. (På engelskan använder jag ofta den här sajten.) Vi studerar texten både språkligt (sambandsord, ordval, språkriktighet, struktur, namnger textens olika delar m.m.) och innehållsmässigt (undersöker resonemang, leta efter åsikter, argument, målande beskrivningar, källor, referatmarkörer m.m.) På detta sätt definierar vi tillsammans vad som är typiskt för genren. 

 

 

För att planera skrivande använder vi ofta tankekartor. (Eftersom vi har iPads på skolan så använder jag gratis-appen SimpleMind.) Sedan brukar vi skriva tillsammans i helklass. Ibland skriver vi hela texter, ibland bara delar av den. Det beror lite på uppgift och hur bekanta de är med texttypen sedan innan. 

 

Nästa steg blir att låta eleverna skriva tillsammans i par eller minde grupper. Genom att göra det måste de ha ett samtal om sin text vilket ökar medvetenheten, ett slags meta-lärande. 

 

Efter att detta är gjort är eleverna redo att skriva egna texter. Låter det som att det tar mycket tid? Det gör det, men de lär sig massor under tiden och den ”produkt” som de till slut lämnar ifrån sig blir något som de kan vara stolta över. Jag tror att det bättre att hinna skriva ett mindre antal texter på en termin, än att skynda igenom flera. 

 

En annan vinst är att när eleverna vet hur de ska börja (tack vare tankekarta , modelltexter och gemensamt skrivande) så behöver man inte gå runt och starta alla. Dessutom, då eleverna är igång med sina texter kan du lägga ner mer tid på att ge dem enskild respons och komma med förslag till förbättring (alltså formativ bedömning) under skrivprocessen. 

 

Det tar alltså längre tid och kräver kanske mer av dig och eleverna, men jag tror att det ger mer.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)