Digitala presentationer

Maria Nylund3 mars 2019

Det finns många fördelar med att låta eleverna spela in sina muntliga presentationer. Jag som lärare har möjlighet att lyssna flera gånger samt även sambedöma vid behov. För eleverna innebär det att de kan spela in flera gånger och verkligen lyssna på sig själva och förhoppningsvis förbättra sina presentationer innan de känner sig redo att lämna in. 

Jag vill att mina elever ska känna sig bekväma med att använda olika digitala verktyg i klassrummet. Det betyder att de måste få prova på för att hitta de verktyg som passar bäst samtidigt som de ska utmanas i att prova nya verktyg och sätt att presentera. Förhoppningsvis tar de också med sig dessa verktyg till sina andra lektioner och ämnen samt även utanför skolan.

När jag introducerar nya digitala verktyg går jag igenom dessa med klassen. Jag visar exempel samt delar också ut en manual så att de sedan i lugn och ro kan gå tillbaka och kolla hur man ska göra. Sedan handlar det såklart om att de måste prova sig fram.

I veckan introducerade jag två nya digitala verktyg för mina 9or.

www.screencastify.com

samt Sway i Office.

 

Det ska bli oerhört roligt att se slutresultaten när deras presentationer börjar komma in.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)