Utvecklingskonferens 2022

Årets utvecklingskonferens utgår från ett klassrumsnära perspektiv på skolutveckling. Vi inleder dagen med två gemensamma föreläsningar och efter lunch kan du välja mellan ett trettiotal seminarier. De flesta seminarier körs två gånger för att du ska ha chans att delta på de programpunkter som är intressanta för dig. Utvecklingskonferensen ger dig en fantastisk möjlighet att ta del av våra skolors utvecklingsarbeten. Du får även en översikt av den forskning som bedrivs på Blåsenhus.

Datum: 15 juni
Tid: 8.30–16.00
Plats: Celsiusskolan, Björkgatan 8

Anmäl dig här via Boka, senast 31 maj

Program:

8.30–8.45 Introduktion | Jonas Almqvist och Olle Bergh

8.45–9.30 Föreläsning 1 | Petri Partanen

9.30–10.00 Fika

10.00–10.45 Föreläsning 2 | Martin Karlberg

10.45–11.20 Paneldiskussion | Ola Winberg

11.30–13.00 Lunch

13.00–16.00 Seminarier:
Seminariepass 1, 13.00–13.30
Seminariepass 2, 13.45–14.15
Seminariepass 3, 13.00–14.00
Seminariepass 4, 14.30–15.30
Seminariepass 5, 14.30–15.00
Seminariepass 6, 15.15–15.45