Kulturresor med buss

Restriktionerna för gruppresor med kollektivtrafiken har tagits bort. Vi återgår därför till de regler för Kulturbussar som gällde före Covid-pandemin.

Gammal buss

Kulturförvaltningen erbjuder finansierade busstransporter för landsbygdsenheters busstransporter till inbokade kulturupplevelser.

Så här bokar du de särskilda busstransporterna (klicka på länken)

Övriga enheter hänvisas till ordinarie busstrafik, se länkar nedan.

Region Uppsala vill underlätta för barn inom barnomsorg och grundskola att kunna ta del av länets rika kulturutbud. Därför erbjuds kostnadsfria kulturresor med ordinarie kollektivtrafik under lågtrafik. Läs mer om kostnadsfria kulturresor i ordinarie kollektivtrafik här:
Region Uppsalas information om kulturresor.

Här bokar du de regionala kulturresorna:
Bokning av gruppresor hos UL.

För allmänna frågor om  kulturbussar, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Uppdaterad: