Maker space, förskolans digitala ateljé

I oktober 2020 startar Väpnarens förskola den digitala ateljén Maker space. En miljö där du som pedagog tillsammans med barn från din förskola kan testa och utforska olika digitala verktyg och arbetsmetoder. Förskolans rektor Anneli Hesselbäck beskriver möjligheterna.

Robot på Bibliotek UppsalaEn digital ateljé öppen för förskolor

Maker space är en avgränsad yta med utvald utrustning inom Väpnarens förskola som rektor och pedagoger håller öppen för andra kommunala förskolor i Uppsala kommun att boka in efter överenskommelse. Här kan pedagoger tillsammans med en egen barngrupp prova olika digitala tekniker i samverkan med det analoga. Det kan till exempel vara greenscreen, programmering, mediakub eller olika projiceringar där ljud, ljus och stillbilder eller rörliga bilder möts.

Små grupper underlättar inlärningen

En grupp består av max 1-2 pedagoger och 3-4 förskolebarn som kommer på besök. De tas emot av någon av förskolans pedagoger och några äldre barn.

Innan besöket har Väpnarens pedagoger en dialog med pedagogerna på förskolan det gäller, om vilka projekt och fokusområden de arbetar med. Då kan de tillsammans förbereda idéer och aktiviteter som passar.

Besökarna får prova olika aktiviteter

Barnen och pedagogerna får prova olika aktiviteter och reflektera kring vad som händer i aktiviteten. Pedagogerna kan upptäcka fler perspektiv och få ny inspiration i sitt pedagogiska arbete med digitala verktyg.

Pedagoger och barn provar att programmera en robot

Besökarna får råd om utrustning och metoder

Det kan vara svårt att hitta tid och plats för att testa nya arbetssätt på sin egen förskola, mitt i vardagen. Genom Maker space kommer besökarna till en yta som är anpassad. De kan koncentrera sig på att prova, lära sig om utrustningen och se vad barngruppen är nyfikna på och vill ta del av. Risken minskar att en förskola skaffar utrustning som inte fungerar bra eller blir använd.

Inga krav på tekniska förkunskaper 

Det finns inga krav på tekniskt kunnande för att ta hjälp genom Väpnaren och Maker space. Barn är nyfikna av naturen och lär sig otroligt snabbt. Här kan pedagogerna också fokusera mer på sin egen inlärning, få råd och prova saker tillsammans. Det handlar om att kunna dra nytta av digitala verktyg på roliga och intressanta sätt i det arbete man redan gör som pedagog.

Väpnaren vill sprida sina digitala kunskaper vidare

Väpnarens rektor och pedagoger har jobbat länge med fokus på informations- och kommunikationsteknik. De har varit en pilotförskola inom digitalisering och tagit emot många studiebesök från andra delar av Sverige och förskolor inom kommunen. Med Maker space vill pedagogerna sprida sina kunskaper vidare. Många förskolor är i uppstarten av att jobba mer digitalt men är osäkra på vilken utrustning och vilka metoder som passar deras barngrupper och lokaler. Här testar de praktiskt och får handledning om de vill. Det handlar om kollegialt lärande och att lära av varandra om vad som är viktigt framåt.

Här kan du läsa om Väpnarens förskolas forskningsprojekt kring digitalisering i förskolan.

Uppdaterad: