Demokrati och delaktighet – stora frågor med små människor

Att jobba med demokrati, delaktighet och inflytande är en självklar del inom förskolan. Men hur gör man i praktiken? Här delar Anna Bergström från Växthusets förskola i Uppsala med sig av några exempel.

Anna Bergström

Anna Bergström är inne på sitt fjärde år på Växthusets förskola i södra Gottsunda i Uppsala. Nyligen klev hon på rollen som tf rektor på halvtid, och fortsätter vara förskollärare på den andra halvan.

Hållbarhet inom förskolan

Hon är en av många som jobbar med hållbarhet inom Uppsala kommun. Nyligen fick hon uppmärksamhet på hög nivå för att hon har lyft kommunens arbete inom området.

- Först fick jag frågan att berätta om förskolans arbete inom hållbarhet när den nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström besökte Uppsala. De var väldigt positiva till hur mycket förskolan arbetar med hållbarhet. Några dagar efter föreläsningen fick jag ett mejl från Regeringskansliet. De ville att jag skulle medverka i en film tillsammans med andra Agenda 2030-ledare på den nationella konferensen med namnet Nu gör vi.

Vad berättade du?

- Jag lyfte förskolans arbete med demokratiuppdraget, hur man arbetar med delaktighet och inflytande och berättade varför vi behöver växla upp omställningsarbetet med Agenda 2030. I förskolan möter vi ju de medborgare som kommer att få leva med de val och beslut vi tar idag. Vi behöver skapa en hållbar framtid för våra barn och för kommande generationer.

Hur känns det att uppmärksammas för arbetet ni gör?

- Jag tycker det är jättekul att få vara med i det här sammanhanget och det är särskilt roligt att förskolans verksamhet lyfts fram som ett positivt exempel. Jag hoppas jag kan bidra till att inspirera och motivera andra och att synliggöra att hållbar framtid handlar om så mycket mer än att sortera sopor. Jag blir också själv motiverad och känner att vi är på rätt väg.

Varför tror du att ditt perspektiv från förskolan blev så uppmärksammat?

- Jag tror inte att de har tänkt på förskolan i det här sammanhanget, och när de fick veta vilket viktigt arbete vi gör i inom förskolan så fick de en wow-känsla.

Hållbarhet i praktiken

Anna börjar med att fastställa det viktigaste. Det står i vår grundlag, i skollagen och i läroplanen att förskolan ska arbeta för en hållbar framtid.

- Det här är vårt absolut viktigaste arbete inom förskolan. Vi är bärare av de demokratiska värderingar som ska genomsyra vårt samhälle. Det handlar bland annat om att lära barnen om alla människors lika värde, om solidaritet med svaga och utsatta och om jämställdhet.

Delaktighet i praktiken kan till exempel handla om att undervisa barn i att uttrycka sina åsikter. Till exempel med hjälp av Bockarna Bruse.

- Vi har en aktivitet med barn som är 3 och 4 år där vi utgår från sagan om Bockarna Bruse. I övningen sitter man i en mindre grupp på max 10 personer, börjar med att läsa sagan högt och sen ber vi alla barn att vara tysta en stund och fundera över varför man tror att trollet är elakt eller varför han bor ensam under en bro. Sen får alla svara vad man tror. Här är det lika viktigt att man kan vara tyst och lyssna på sina kompisar som att man lär sig uttrycka sin åsikt. Många barn kanske säger samma sak som en kompis, men det är okej eftersom det är ett sätt att tryggt uttrycka sin åsikt, berättar Anna och fortsätter. 

- När alla har fått säga något kan man fortsätta resonera. Varför tror du så? Är det någon som ändrat sig och tror annorlunda nu när ni hört era kompisar berätta? Slutligen sammanställer pedagogen diskussionen och frågar barnen om man har uppfattat dem rätt. Dokumentationen av samtalet sätts ofta upp tillsammans med barnens bilder så de kan visa för sina föräldrar och återberätta vad alla sagt.

Anna berättar att man kan utveckla övningen genom att ta upp diskussionen några veckor senare. Då kan man fråga barnen om de tycker samma sak eller om de har ändrat åsikt och isåfall varför.

- För att få in solidaritet kan man sedan fråga hur man skulle kunna hjälpa trollet. Då brukar man få många förslag, för barn är ofta solidariska och tycker att alla är lika mycket värda, de vill gärna hjälpa. Man kan också föra filosofiska diskussioner och låta barnen fundera över etiska dilemman. Ska man hjälpa de som är dumma och elaka?

Anna berättar att övningen lär barnen att ta ställning, argumentera, uttrycka sig, förklara, berätta och att lyssna på andra. Här är själva lyssnandet minst lika viktigt som att lära sig att uttrycka sin åsikt. Men det finns inget svar som är rätt eller fel.

Alla barn har rätt till en relation till naturen

 En bild från när barnen är ute i naturen.

Något annat som du har berättat om i dina föreläsningar är hur ni på Växthusets förskola jobbar med naturen. Berätta om det.

- Växthusets förskola ligger i södra Gottsunda. När jag började jobba här för snart fyra år sen gick man ofta till lekparker på sina utflykter. Anledningen till det var att många pedagoger inte kände sig trygga i skogen. En del hade inte vuxit upp i Sverige och skogen kändes osäker och lite farlig. Dessutom ville barnen väldigt gärna gå till lekparken så man tänkte att man var snäll som lät dem gå dit, berättar Anna och fortsätter.

- Så vi började jobba där, bland annat genom en studiedag per termin där vi gjorde aktiviteter tillsammans i just skogen. Och allt eftersom pedagogerna har blivit mer trygga har det fått effekter på barngruppen. Nu kan man höra pedagogerna berätta om härliga naturupplevelser och tipsa varandra i fikarummet. Och vi går till skogen en gång i veckan med alla barn.

Anna betonar att det finns många viktiga delar med att vara ute i naturen. En del är hälsa och välmående.

- Jag tror också att man är mer benägen att ta hand om naturen om man själv har en relation till den och tycker om den. Annars kan man känna att allt som rör miljön inte är något som handlar om mig.

En övning som de gör i skogen är tysta promenader. Då förbereder pedagogerna först barnen på var de ska gå och ger instruktioner att vara helt tysta hela vägen dit. När de kommer fram får varje barn i tur och ordning berätta om något som de har upplevt på vägen. De kan också få en uppgift som att hitta något rött. Då ska de både komma ihåg det och komma ihåg att vara tysta.

- En gång gjorde vi den övningen med ett gäng treåringar, det var en dag när det blåste mycket. Då började barnen plötsligt tänka och resonera filosofiskt. Är det vinden, träden eller bladen som låter? En av pedagogerna filmande diskussionen, och sedan tittade vi på den på en samling. Då kunde barnen återuppleva tillfället och diskussionen uppstod igen. Är det träden eller är det vinden som låter? Det var väldigt häftigt.

Hur har vårdnadshavare reagerat när ni har börjat vara ute i skogen?

- Det är olika, men de flesta är positiva, men en del är oroliga att barnen skall skada sig eller bli bitna av en fästing eller orm. Så då får man förklara för föräldrarna att långa byxor och stövlar skyddar mot fästingar och ormar. Det är viktigt att barnen har rätt kläder så att de inte blir kalla och blöta. Men vi har ett bra klädlager på förskolan, så att vi säkerställer att alla barn är varma och torra.

Viktigt att känna att man är en del av det svenska samhället

Hur jobbar ni annars med demokratifrågorna i just Gottsunda?

- När man växer upp i ett mångkulturellt område som Gottsunda är det extra viktigt att man känner att man är en del av det svenska samhället. Att man har rätt att uttrycka sina åsikter och har möjlighet att påverka. Som pedagog är min roll att lyssna på varje barn och möta de med respekt. Det kan handla om att en 1-åring inte vill bli påklädd av en vikarie eller att en 5-åring inte vill vara med i en viss grupp. Det är deras åsikter och vi måste ta dem på allvar.

Var får du ditt driv ifrån att arbeta med hållbarhetsfrågor?

- Jag känner att det här är det viktigaste uppdraget som förskolan har, och det är inget som det bara går att undervisa om. Man måste leva genom hållbar utveckling. En annan del är att jag har en känsla av att tillgången till naturen riskerar att bli en klassfråga. Så då handlar det om att ge alla barn tillgången till naturupplevelser.

Titta på en del av Anna Bergströms föreläsning

Här i filmen ser du ett utdrag ur Anna Bergströms föreläsning på konferensen Nu gör vi. Hennes föreläsning börjar 6 minuter och 4 sekunder in i filmen. 

Anna tipsar om hur man kan få in barnens delaktighet och inflytande i skolutvecklingen

  • Delaktighet och inflytande handlar inte om att barnen ska få bestämma allt. Det handlar om att de ska få vara delaktiga i diskussioner och att pedagogerna tar tillvara på deras åsikter och tankar när de sedan planerar verksamheten.
  • Planera för möjligheten att ta tillvara på spontana tillfällen där barnens frågor kan få ta plats.
  • Lyft in delaktighet och inflytande som en punkt i avdelningsplaneringen. Det har vi gjort, och då säkerställer vi att det diskuteras varje vecka. Dessutom blir det en fråga inom varje projekt, hur får barnen delaktighet och inflytande i det här projektet?
  • Låt det som barnen tycker är viktigt få ta plats. Man kan ju göra det mesta till ett tema, till exempel deras intresse för kalas. Där finns det mycket demokratifrågor att prata om inom det ämnet. Till exempel kan ett barn säga att någon inte får komma på ens kalas, eller att man får komma. Där ligger det mycket känslor bakom. Då kan man prata om: vilka måste man bjuda på sitt kalas? Vilka kan man inte bjuda? Hur känns det att inte bli bjuden?
  • I alla arbeten och diskussioner är det viktigt att det inte finns något rätt eller fel. Poängen är att alla ska känna att de får vara med och bidra med sina åsikter och tankar.
  • När barnens egna åsikter, tankar och berättelser får ta plats i projekten och synliggöras i dokumentationer så blir lärandet meningsfullt för barnen. Då kommer de att tycka att förskolan är en spännande och rolig plats som är till för dem. 

Om Agenda 2030

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, nå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar. Världens ledare har enats om att fokusera på dessa mål med visionen att de ska vara uppfyllda till 2030.

Uppdaterad: