Utbildning särskild begåvning - verksamma inom Uppsala kommun

Skolans uppdrag är som vi vet att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Något som ibland hamnat i skymundan är det som kommit att kallas ”särskild begåvning” och hur vi som lärare kan utveckla en undervisning som tar med även detta perspektiv. Vi ser det därför som viktigt att lärare erbjuds en möjlighet att utveckla kompetens på området.

Därför erbjuds du som är legitimerad grundskollärare i Uppsala kommun att under läsåret 2019/2020 gå kursen Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning. Kursen som omfattar 7,5 högskolepoäng är fördelad på sex halvdagar spridda över två terminer. 

Lyssna här när Markus Berjlund berätta om utbildningen: 
https://soundcloud.com/pedagoguppsala/pu-uppdragsutbildning-sarskild-begavning 

Anmälan görs här: http://kursbokning.uppsala.se/bokakurs/kurs.aspkat=189&kurs=3748&fomdat=2019-03-08

Mer information om kursen: Utbildning särskild begåvning (7,5 hp).pdf (PDF, 633 KB)

Frågor gällande utbildningen? 

Kontakta Markus.Berjlund@uppsala.se

 
15 mars 2019