Lärarnätverk regerar!

Magnus Blixt24 januari 2020


Sista veckan i november, "grått och lite småregnigt mest hela tiden" enligt Spanarna. Eller? I Tiundaskolans Forum har det snarare gnistrat och sprakat varje eftermiddag när nya grupper av engagerade lärare träffats för att tillsammans fundera över den viktiga frågan om "Tillgänglig lärmiljö – tillgängligt lärande, tillgänglig undervisning". Det har varit dags för Lärarnätverksträffar!

Nätverket startade i våras, då som ett nätverk med fokus Bedömning För Lärande. Under hösten har det istället utifrån de prioriterade målen Digitalisering, BFL, Tillgänglig lärmiljö varit olika teman för varje träff: 

Träffarna handlar om att lärare möts och tillsammans för dialog om tillvaron utifrån att #delakultur förbättrar lärares arbetsmiljö. Inspel kommer från andra lärare, andra verksamma i Uppsala samt utifrån – men det handlar snarare om att mötas i dialog än vara tyst mottagare av samlat mänskligt vetande.

Lärarnätverk testar skolmöbler

De tre lärmiljöträffarna blev förstås något olika beroende på att det alltid blir olika med deltagare, men i princip började vi med en kort incheckningsövning som bakgrund för kort diskussion om att lägga grund för psykosocial lärmiljö – inte minst utifrån Anna Tebelius Bodins föreläsning på UVUS om vikten av att få alla att sänka garden och öppna upp sig för varandra, som grund för lärande.

En kort film från Skolverket är en god början, fram till och med liknelsen på hur samma frö gror väldigt olika i olika förutsättningar. Vi har de frön vi har och behöver göra vad vi kan för att skapa en så näringsrik och tillgänglig omgivning som möjligt via vår undervisning och vår lärmiljö.

UR har material för nya lärare – inkl tips om lärmiljö, det fick bli nästa klipp.

Här fanns det saker att diskutera, såväl goda poänger som sådant många önskade problematisera! Classroomscreen fick hålla ordning på tiden, vi hade kunnat diskutera länge. 

För att variera våra sinnesintryck lyssnade vi sedan på ett utsnitt ur pod FUNKA med ADHD där en arkitekt berättar om tänkbara för- och nackdelar med att tänka och göra lärmiljö mer aktivitetsbaserad (14:55 in).

Efter det ett utsnitt av samtal mellan förstelärare och fysioterapeut om vikten av variation och att inte ta bort alla faror – vilket i sig blir riktigt farligt i förlängning. Vi pratade även om möbler, inkl tips från Göteborg och lista på samtliga upphandlade leverantörer. Nedan en tydlig illustration från FormoMiljö på temat att ett och samma klassrum med samma möblemang kan möbleras på olika sätt, med olika möjligheter och utmaningar. På lärarnätverket fick vi även konkret prova och diskutera olika klassrumsmöbler/artefakter som Active-S lånade ut till ömsesidigt lärande (se bild ovan). Vi resonerade också utifrån nedanstående bild - ett vanligt klassrum med samma uppsättning möbler, men med olika möjligheter och utmaningar (Illustration från Form o Miljö)

Ett klassrum - fyra olika lärmiljöer

En stor inspiration för mig har varit Peter Lippman, förhoppningsvis kommer han till Uppsala i vår. På första träffen berättade lärarna på Tiundaskolan vilken nytta de haft av hans perspektiv utifrån när han besökte skolan i oktober. 

SPSMs Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö visades – inkl Österåkers öppna webbutbildning och Min skoldag som är ett supersmidigt sätt att få elever att reflektera kring sina behov och få ut en tydlig sida som lärare kan resonera om. Delaktighet i praktik!

Exekutiva funktioner

Karin Malmberg och Jenny Hörnqvist föreläste på UVUS och är intervjuade här på PU. De höll en fokuserad föreläsning om Kognitivt stöd och avlastning och sedan fick lärarna i grupper utforma ett skal till en undervisning och där använda deras supertydliga "checklista" för att resonera kring hur man från början i planeringen kan få in kognitiv avlastning så att fler elever lyckas lära.

Efter hisspitch för kommande Elevhälsopodden var det dags att visa en kort film om Studi som tillgänglighetsverktyg för alla Uppsalas lärare och elever.

Gå-tur som metod för att undersöka sin lärmiljö utifrån dess för- och dess nackdelar, vad kan det ge?

Sist men inte minst lite mer framåt:

  • Föreläsning Tillgänglig lärmiljö/tillgängligt lärande/tillgänglig undervisning 22 januari kl 15.15-16.45
  • Workshop Tillgänglig lärmiljö på nya sätt 11 februari kl 15.15-17
  • Workshop Ny möblering i gamla rum? 3 mars kl 15.15-16.15
  • Edcamp/knytkonferens Tillgänglig lärmiljö på Infoteket 17/3 kl 17-20

Vi ses o hörs! 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)