Tips på rastlekar och andra aktiviteter

Rastlekar 

Christer Borg på Nåntunaskolan delar med sig av deras rastaktiviteter. Ladda ner en pdf här med 12 olika aktiviteter. 

Rastaktiviteter.pdf (PDF, 24 MB)

Han skriver också såhär på Pedagog Uppsalas instagram när han under v.47 gästpostar på kontot:

Rasten är ca 20% av elevens vardag i skolan och därför är det viktigt att vi satsar på rasten. Att det alltid ska finnas något för alla, men inte att alla måste vara med på allt. Självklart skall vi inte förstöra spontana och fungerande rastaktiviteter. 👍
Men vi har ett ansvar att ingen blir ensam, bortglömd! 🙏
På Nåntunaskolan så har vi sen februari i år byggt upp en organisation med elever från åk 3-5 som rastledare med mig som samordnare. Nu har vi ungefär 25 rastledare och det ökar hela tiden. Jag säger sldrig nej till någon som vill prova. Alla våra raster har någon form av organiserad rastverksamhet med någon av dessa rastledare. 😁
På måndagar presenterar jag oftast en helt ny lek som sen kan återkomma, antingen under veckan som följer eller senare. Rastledarna har stort inflytande som en del av deras utveckling. 😁
Denna vecka kommer vi plocka fram 5 gamla lekar, en för varje dag som en miniturnering, återkommer mer om det senare i veckan.
Idag skall eleven på tid skruva ner skruven, från början hade de rektorns tid att försöka slå..... 😁 Samtidigt med detta kör vi vår innebandyturnering fast utomhus under veckorna 46-48. 😁

 

Uppdaterad: