Undervisningsutvecklande forskning för lärande av handlingskompetens gällande antibiotikaresistens

Eva Lundqvist och Malena Lidar, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Vi kommer att presentera det inledande arbetet från ett lärarforskarsamarbete som syftar till att utveckla undervisning om antibiotikaresistens på högstadiet och gymnasiet. Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och i övriga världen. Både FN och WHO har uppmärksammat att effektiv utbildning om antibiotikaresistens har högsta prioritet för ett hållbart samhälle. För att möta den komplexa problematik som vår användning av antibiotika medför behöver elever inte bara lära sig faktakunskaper, utan de behöver också utveckla handlingskompetens. Handlingskompetens innefattar bland annat att människor upplever att de har möjligheter att agera utifrån kunskaper, kritiskt tänkande och värderingar. I projektet medverkar didaktikforskare vid Uppsala universitet samt lärare från två högstadieskolor och två gymnasieskolor i Uppsala kommun. Projektet finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Uppdaterad: