The Spiral of enquiry – Hur vi kan göra det omätbara synligt i kvalitetsarbetet

Hanna Sikström, Jörgen Breicha och Torbjörn Kättström, Uvengymnasiet

Skolsystemet i Canada har de senaste åren klättrat i världsrankningen, en utveckling som startade i British Columbia. The spiral of enquiry är en utvecklingsmodell med ett brett evidensstöd som togs fram av två canadensiska skolforskare 2009 (Kaser & Halbert). Metoden har sedan dess utvecklats i samarbete med Timperley och sprider sig nu från B.C. ut i resten av världen.

Uvengymnasiet ingår i ett nationellt nätverk för Spiral-skolor och har under detta läsår tillämpat metoden Spiral of enquiry i verksamheten. Vi berättar om metoden och om våra erfarenheter så här långt. Hur en skola kan arbeta systematiskt med att göra det omätbara synligt och hur vi med intellektets hjälp kan få tag i det som är viktigt för elevens kunskapsutveckling. Att gå från egna föreställningar och tro till att veta vad eleverna behöver för sin utveckling.

Uppdaterad: