Musik och rörelse

Att motivera elever på gymnasiesärskolan till självständigt musikskapande och ett utökat rörelsemönster.

Gerd Stenlid och Eva Dahne
Uppsala gymnasiesärskola Fyris

Syftet är att studera elevers mentala uthållighet och koncentration vid musikskapande och att utforma metoder för detta som gör det möjligt att mäta progression över tid.

Vi ser en stor möjlighet i användandet av alternativa, framförallt elektroniskt styrda och specialdesignade instrument.

Det är svårt för ungdomar med flerfunktionshinder att hantera konventionella instrument.

Med nya infallsvinklar vill vi utforska kopplingen mellan specifika rörelser och den musik som eleven självständigt skapar.

Vi kommer under vår miniföreläsning att demonstrera några av de elektroniska instrument som ska ingå i vårt kommande projekt.

 

Uppdaterad: