Att minska elevers stress genom ämnesintegrering, ex. sv/eng

Linda Åhgren, Celsiusskolan

I sv/eng förväntas elever läsa skönlitteratur på sin fritid. Trots aktivt arbete på lektionstid, behöver de lägga tid utanför skolan på detta. För elever i allmänhet, och elever med idrottsprofil i synnerhet, skapar det stress. Genom ämnesintegrering minskas stressen, utan att göra avkall på syfte och mål. Här presenteras exempel på ämnesintegrering mellan sv2 och eng6.

Uppdaterad: