Seminariepass 4, 15.00–15.30

Tema Mer information Föredragare Lokal
Att tillsammans lära sig att lära: peer learning och problembaserad metod i grammatikundervisningen  Läs mer Miriam Thegel, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier/Institutionen för moderna språk A114
”Om det skulle vara så här i skolan – jag skulle åtminstone lära mig mycket mer” unga avancerade kampsportsutövares syn på disciplin och hierarki i skolans värld Läs mer Jörgen Mattlar, FD, universitetslektor, Studierektor vid Uppsala universitet, EDU A201
Svensklärare introducerar litteraturhistoria Läs mer Jonas Johansson, EDU, didaktik och utbildningsstudier A204
Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS): Måluppfyllelse och inkludering Läs mer Martin Karlberg, EDU A209
Kollegial utveckling av kemiundervisning: undersökning av dricksvattens hårdhet i en samhällskontext Läs mer  Robin Löfgren, Helena Vallin och Erik Östlund, Katedralskolan A211
Dynamiskt mindset inom matematik Läs mer Sara Engkvist, Tiundaskolan och Trudel Berggren, Johannesbäcksskolan B102
Jag är inte en lärare, jag är en elev – Kamratrespons på ett andraspråk Läs mer Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström, Rosendalsgymnasiet B110 
Strategier för sakprosa Läs mer Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar, Celsiusskolan  B111 
Att minska elevers stress genom ämnesintegrering, ex. sv/eng Läs mer Linda Åhgren, Celsiusskolan B203 
Musik och rörelse Läs mer Gerd Stenlid och Eva Dahne, Uppsala Gymnasiesärskola Fyris  B204 
Ökad måluppfyllelse genom formativ bedömning? (En)  Läs mer Cecilia Lantz och Maria Lindaräng, Celsiusskolan  B209 
Digitalisering av APL-loggbok Läs mer Hedil Minshed och Viktoria Kenving, Celsiusskolan D101 
Professionsutvecklingskursen – Hur var den?   Calle Håkansson och Annika Magnusson Ehn  D201 
The Spiral of Inquiry – Hur vi kan göra det omätbara synligt i kvalitetsarbetet Läs mer Hanna Sikström, Jörgen Breicha och Torbjörn Kättström, Uvengymnasiet D204 
Specialpedagogisk kompetensutveckling – kollegialt arbete på Lundellska skolan Läs mer Linda Klang och Åsa Höckert Edlund, Lundellska skolan  D209 
Överraskande bra samtidigt som det var väldigt kul! – Elevers arbete med frågor i det naturvetenskapliga klassrummet Läs mer Malin Hjertson, Fyrisskolan
Lena Schmitterlöw, Fyrisskolan
Malena Lidar, EDU
D211 

Karta för att hitta till rätt lokal (PDF, 68 KB)

Uppdaterad: