Referensgrupper

För att säkra skolors och förskolors inflytande över kulturutbudet som köps in förankras kulturutbudet med pedagogiska referensgrupper.

Referensgruppens roll

Det är viktigt att kulturutbudet som köps in är relevant för Uppsalas skolor och förskolor. Därför jobbar kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen med referensgrupper, en från varje skolform.

Referensskolor och förskolor bidrar med det pedagogiska perspektivet och kunskapen kring inköp av kulturprogram. I mötet med referensskolor och förskolor förankras kulturutbudet och inhämtas målgruppens synpunkter. Deltagarna bidrar med förskolans/skolans perspektiv och kunskap. Under mötena diskuteras programinköp och utbud, men även praktiska förutsättningar för att kunna ta del av kultur. Referensskolan/referensförskolan är ej beslutande, men rådgivande.

Som representant för referensskolan/förskolan kallas du till möte max en gång per termin. Förvaltningen vänder sig ibland också till deltagarna med specifika frågor om man behöver input. 

Vill du vara med och tycka till om kulturutbudet för skolor och förskolor? Kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Kultur och natur i skolan

Uppdaterad: