Pågående FoU-projekt

Pågående FoU-projekt som beviljades 2021-2022.

Förskolan

Taluppfattning – en grund för fortsatt lärande.

Grundskolan

Utvärdering av modellen: Collaborative and Proactive Solutions.

Gymnasiet

The importance of English in Business and Administration Programme.

Uppdaterad: