Forsknings- och utvecklingsprojekt - så ansöker du

Här hittar du all praktiskt information om hur det går till att ansöka och driva ett utvecklingsprojekt (FoU-projekt) i Uppsala kommuns skolor och förskolor.

Nästa utlysning - hösten 2022

Deadline för årets ansökan är 25 november 2022.

Vem kan söka?

Om du arbetar inom Uppsala kommun kan en ansökan lämnas in av en lärargrupp på en förskola, skola eller ett par lärare från flera förskolor eller skolor som samarbetar om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer där tid i projektet blir en del av din tjänst främst under andra och tredje terminen.

Välkommen till en informationsträff

Du får mer information vid vår informationsträff med handledare, där du också kan få hjälp med ansökan. Tänk också på att om du har en idé eller ett projekt du vill arbeta med behöver frågeställningen inte vara slutligt formulerad vid ansökan. Du kan få hjälp av handledaren att utarbeta den när din ansökan antagits, för att lättare komma igång.

Nästa informationsträff är 7 november 2022

Anmäl dig till informationsträffen senast 28 oktober till Karin Eriksson Johansson. E-post: karin.eriksson-johansson@uppsala.se.

Lokal eller teamslänk meddelas när du anmält dig.

Om du inte kan gå på informationsträffen kan du även kan vända dig direkt till våra forskningsmiljöer för att få hjälp med projektdesign och ansökan. Kontakta Karin Eriksson Johansson för mer information. E-post: karin.eriksson-johansson@uppsala.se.

Det här krävs för att få stöd till ett FoU-projekt

  • Att skolledningen garanterar att lärarna kan delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen på vårterminen. Att alla lärare som deltar kan vara med i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd tid.
  • Att det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare och andra intresserade. Lärare som deltar ska också presentera projektet på kommunens utvecklingskonferens och övergripande ämnesträffar.
  • Att din skola står för eventuell teknisk utrustning som behövs, till exempel kostnad för att kopiera. Alla kostnader för att sprida projektresultaten står respektive skolform centralt för.

Så bedöms ansökningarna

Projektet ska kunna öka Uppsala kommuns elevers måluppfyllelse, utgå från våra utvecklingsbehov och kunna spridas till fler lärare.

Alla ansökningar bedöms utifrån:

  • frågeställningens didaktiska relevans
  • planens tydlighet
  • genomförbarhet
  • lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Beredning inför beslut görs av handledande lektorer, ledningsrepresentanter från respektive skolform samt externa medbedömare från Uppsala universitet. Beslut tas av utbildningsdirektören.

Beslut fattas i januari

Beslut meddelas sökande i början av vårterminen. Därefter publicerar Uppsala kommun alla beviljade projekt på Pedagog Uppsala och i skolformernas nyhetsbrev.

Ansökan skickas in via ett digitalt formulär, se länken nedan. Du kan också få ansökningsformuläret av din rektor eller genom att mejla Karin Eriksson Johansson. E-post: karin.eriksson-johansson@uppsala.se

Ladda ner ansökningsblanketten

Ansokan-till-fou-projekt_2023-2024.docx (DOCX, 381 KB)

Läs om tidigare projekt

Uppdaterad: