Forsknings- och utvecklingsprojekt – så ansöker du

Här hittar du all praktiskt information om hur det går till att ansöka och driva ett utvecklingsprojekt (FoU-projekt) i Uppsala kommuns kommunala skolor och förskolor.

Nästa utlysning – hösten 2023

Deadline för  2022 års ansökan gick ut 25 november 2022.

Nästa möjlighet att ansöka blir under hösten 2023. 

Beslut fattas i januari

Beredning av ansökningarna inför beslut görs av handledande lektorer, ledningsrepresentanter från respektive skolform samt externa medbedömare från Uppsala universitet.

Beslut tas av utbildningsdirektören.

Alla som har ansökt kommer få besked om sina ansökningar i början av vårterminen. Därefter publicerar Uppsala kommun alla beviljade projekt på Pedagog Uppsala och i skolformernas nyhetsbrev.

Så bedöms ansökningarna

Projektet ska kunna öka Uppsala kommuns elevers måluppfyllelse, utgå från våra utvecklingsbehov och kunna spridas till fler lärare.

Alla ansökningar bedöms utifrån:

  • frågeställningens didaktiska relevans
  • planens tydlighet
  • genomförbarhet
  • lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Det här krävs för att få stöd till ett FoU-projekt

  • Att skolledningen garanterar att lärarna kan delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen på vårterminen. Att alla lärare som deltar kan vara med i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd tid.
  • Att det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare och andra intresserade. Lärare som deltar ska också presentera projektet på kommunens utvecklingskonferens och övergripande ämnesträffar.
  • Att din skola står för eventuell teknisk utrustning som behövs, till exempel kostnad för att kopiera. Alla kostnader för att sprida projektresultaten står respektive skolform centralt för.

Vem kan söka?

Om du arbetar på en kommunal förskola eller skola inom Uppsala kommun kan en ansökan lämnas in av en lärargrupp på en förskola, skola eller ett par lärare från flera förskolor eller skolor som samarbetar om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer där tid i projektet blir en del av din tjänst främst under andra och tredje terminen.

Ansökan skickas in via ett digitalt formulär, se länken nedan. Du kan också få ansökningsformuläret av din rektor eller genom att mejla Karin Eriksson Johansson. E-post: karin.eriksson-johansson@uppsala.se

Ladda ner ansökningsblanketten

Ansokan-till-fou-projekt_2023-2024.docx (DOCX, 381 KB)

Läs om tidigare projekt

Uppdaterad: