Digitala NP - förbered dig och din skola

Sara Lundberg4 februari 2019

Att alla samtliga delar av NP blir digitala 2022 och att uppsatsdelarna redan nu ska skrivas på en dator eller iPad kommer förhoppningsvis inte som någon nyhet för oss som jobbar inom skola. Men nu har skolverket kommit ut med riktlinjer gällande krav på huvudmännens digitala beredskap. Att detta är något att hålla koll på säger sig självt och att se över sin egen skolas tillgång till tidsenliga datorer eller surfplattor blir en nödvändighet för att kunna följa lagkraven. 

"Vi kommer att utveckla och specificera informationen om de tekniska förutsättningarna för att genomföra de digitala nationella proven allteftersom vårt arbete med digitaliseringen av proven fortskrider" - säger skolverket på sin hemsida.

Läs mer om vad som kommer att krävas och hur du kan hålla dig uppdaterad här: Skolverket informerar