Rektorspodden med Ulrika & Stina

Rektor Ulrika Mattson och områdeschef för förskola Stina Hultén diskuterar högt och lågt utifrån deras dagliga arbete som ledare inom förskola och skola!

Rektorspoddennybild.png

Rektorspodden avsnitt 15 - Systematiskt kvalitetsarbete

I terminens sista avsnitt av Rektorspodden delar Ulrika och Stina med sig av både framgångrika och mindre framgångsrika sätt att jobba med det systematiska kvalitetsarbetet i skolan, som just nu i juni är högaktuellt. 

Rektorspodden avsnitt 14 - Tillitsbaserad styrning del 2

I detta avsnitt samtalar Ulrika och Stina om hur man som chef kan arbeta tillitsbaserat men även hur man som pedagog kan arbeta tillitsbaserat i sitt klassrum eller barngrupp. Vad innebär det att arbeta tillitsbaserat egentligen?

Rektorspodden avsnitt 13 - Tillitsbaserad styrning del 1

Detta avsnitt tar avstamp i tillitsdelegationens arbete. Tillitsdelegationens sju vägledande principer beskrivs kortfattat. Läs mer här: Tillitsbaserad styrning | SKR. Vilken typ av organisation är önskvärd och vilka attityder hänger samman men dessa. Kontrollstyrd organisation eller problemlösande och utvecklande organisation?

Gäst i detta avsnitt är Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan. Hon ger exempel kring vikten av att känna tillit och förtroende av sin rektor, få ta ansvar och driva projekt. Känna att mandat finns hela vägen.

Lyssna gärna på Louise Bringselius, svensk förvaltningsforskare. Hon var forskningsledare vid den statliga utredningen Tillitsdelegationen

Hjärnpodden - Kristina Bähr: #107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius (hjarnpodden.se

 

Rektorspodden avsnitt 12 - Rättshaveristiskt beteende

Ulrika och Stina pratar om fenomenet rättshaveristiskt beteende och hur vi kan agera när vi hamnar i situationer då vi behöver bemöta dessa människor.

 

Rektorspodden avsnitt 11 - Återhämtning och stress

I detta avsnitt av rektorspodden pratar Stina och Ulrika om när stress blir skadligt och om vikten av återhämtning

 

Rektorspodden avsnitt 10 - Tema trygghet med gästen och rektorn Cilla Peiró

I detta avsnitt av Rektorspodden gästas Stina och Ulrika av Cilla Peiro. Vi pratar om hur vi kan skapa ett tryggt klimat för alla på våra skolor och förskolor.

Rektorspodden avsnitt 9 - Barnkonventionen med gästen och verksamhetschefen för BOiU Lisa Sköld

Det här avsnittet handlar om på vilket sätt den nya lagstiftningen kring Barnkonventionen påverkar oss som arbetar i skolan på alla plan. Vi pratar om allt från skolgårdar till särskilt stöd och åtgärdsprogram och gäst i avsnittet är Lisa Sköld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län.

Här hittar ni webbutbildningen om barnkonventionen.

 

Rektorspodden avsnitt 8 - Effektiv eller effektfull?

I detta avsnitt tipsar Ulrika och Stina om boken Effektfull av Simon Elvnäs som gjort forskningsstudier av ledare. Gör chefer det de ska göra? De reflekterar över effektivitet och effektfullhet, att äga sin tid och balansen mellan att vara coachande ledare och administrativ chef, personburet eller strukturburet ledarskap.

 

Rektorspodden avsnitt 7 - Leda i Coronapandemin

Att vara ledare i svåra tider är utmanande och krävande för alla ledare såväl Skolledare, lärare och andra pedagoger.

I detta avsnitt reflekterar Ulrika och Stina över frågor och utmaningar de stött på. Vad är viktigt då man är ledare i svåra prövningar? Vilka utmaningar har de mött under denna tid?

 

Rektorspodden avsnitt 6 - Nära ledarskap

Stina och Ulrika pratar vidare i rektorspodden. Den här gången handlar det om nära ledarskap.

 

Rektorspodden avsnitt 5 - Hälsa del 2

I avsnitt fem av rektorspodden pratar Stina och Ulrika vidare om hälsa. Hur får man en arbetsplats där personalen trivs och mår bra?Rektorspodden avsnitt 4 - Hälsa del 1

I detta avsnitt pratar Stina och Ulrika om hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar.

 

Rektorspodden avsnitt 3 - Möten

I avsnitt 3 pratar Ulrika och Stina om olika mötesformer.

 

Rektorspodden avsnitt 2 - Rektorsuppdraget

Ulrika och Stina samtalar om hur det är att arbeta som rektor. Ulrika jobbar som rektor på Palmbladsskolan och Stina är rektor på Liljeforsskolan och Gränbyskolan

Rektorspodden avsnitt 1 - Nationella prov

18 juni 2021