Värdegrundsarbete i Emilias klassrum

Jag heter Emilia Friberg och jobbar som högstadielärare på Västra Stenhagenskolan. Jag undervisar i svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, men är även behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 2016. I min blogg kommer jag att fokusera på vikten av värdegrundsarbete och att vara öppen för att ständigt låta det genomsyra ämnesundervisningen både här och nu, men även i det mer långsiktiga arbetet.

 • Emilia, har du någonsin slagit någon?

  Emilia Friberg2023-08-29

  Starta upp med en ny klass 

  Det nya läsåret har precis startat. Mycket är nytt och härligt. Som högstadielärare så undervisar jag flera klasser. Det här läsåret så har jag dock bara en för mig ny klass. Den första veckan med den för mig nya klassen har varit spännande, väldigt rolig och lite krävande. ”Inskolning” från min sida för att visa mina nya elever hur jag brukar lägga upp SO-undervisningen och eleverna passar på att testa mig som lärare, för att se var mina gränser går.  


  ”Du har aldrig någonsin slagit någon?” 

  Redan under första veckan med den nya klassen kom diskussionen upp kring varför det inte är acceptabelt att kränka någon annan och varför så kallade skojbråk helt förbjudet på vår skola. När jag har förklarat skolans inställning till fysiskt våld och varför det är oacceptabelt, så räcker en elev upp handen. Eleven får ordet och ställer frågan ”Emilia, har du någonsin slagit någon?”. Mitt svar kommer som en ryggmärgsreflex: ”Det har jag aldrig gjort. Jag hatar våld!”.  Nästa fråga som kommer från klassen är: ”Du har aldrig någonsin slagit någon?”. Jag funderar några sekunder och tänker ska jag säga som det är. Det är ingen hemlighet på skolan att jag har varit utsatt för våld tidigare i mitt liv. Det vet ju alla andra av klasserna som jag undervisar redan om.  
   
  Jag tar ett djupt andetag och svarar ärligt på frågan: ”Det har jag aldrig gjort men jag har blivit slagen många gånger.”. Jag är öppen med att jag är en överlevare av mäns våld mot kvinnor. Efter det så duggar elevernas frågor tätt kring våldet, förövaren och vilket straff som han fick, mina anhörigas reaktioner. min rädsla, och om jag någonsin valde att slå tillbaka. De är även nyfikna på hur rättegången gick till och kändes.  
   
  När eleverna hade fått ställa alla sina frågor så ställer jag en fråga till klassen. ”Nu förstår ni varför jag inte tycker om våld och varför ni inte ska slå varandra?”. Eleverna nickar och det märks att de är tagna av stundens allvar. Innan vi avslutar så räcker två av eleverna upp handen. Varför berättade du inte det här direkt när du presenterade dig själv?” undrar den första eleven och den andra eleven säger: ”Det här är den mest lärorika SO-lektionen som vi någonsin har haft”.  


   Vilken effekt får det att jag berättar? 

  Upphör de så kallade skojbråken och fysiskt våld under skoldagarna för att jag berättar om mina erfarenheter? Svaret på den frågan är tyvärr nej. Det jag däremot märker är att eleverna har fått lättare att öppna upp för mig om de blir utsatta under skoldagen även om någon vuxen inte har sett incidenten. Det är svårt att agera på vad som sker när eleverna är ensamma men när vi som personal får kännedom av det så går det ju att agera och arbeta med de oacceptabla beteendena.  
   
  Det har även hänt att elever kommer till mig för att berätta om våld som de har utsatts för utanför skolan. De har känt sig trygga med att jag kan ta emot deras erfarenheter utan att döma dem. Att de känner till mina erfarenheter av att leva i våld gör att de vågar öppna upp sig vilket gör att det blir möjligt att gå in med vidare insatser.  

  (3)Kommentera
 • En modig elev satte upp en lapp med en hashtag på whiteboarden

  Emilia Friberg2023-06-12

  En ovanlig dag i Emilias klassrum 

  Det är eftermiddag. Under den helgen har jag följt debatten om den kritiserade hovrättsdomen (som kom för någon månad sedan). Jag hade även själv läst allt som jag har kunnat komma över i ämnet.  
   
  Jag har precis släppt in mina sjuor i klassrummet för att ha lektion. När jag går fram emot tavlan så ser jag att det nu sitter en lapp uppsatt som inte var där när jag gjorde i ordning klassrummet innan jag släppte in eleverna. På den vita lappen står det #jagvetvadensnippaär. Jag startar lektionen men ganska direkt så räcker en elev upp handen och frågar vad det är för lapp som är uppsatt på tavlan. Jag svarar eleven och tar då även chansen att berätta om såväl den kampanj som har börjat spridas i sociala medier samt om själva domen i sig. När den lilla genomgången börjar gå mot sitt slut, så undrar en av eleverna vem det är som har satt upp lappen. En annan elev i klassen räcker då upp handen och berättar att det är hen som har satt upp den. Hen berättar om sin ilska över hovrättens dom.  


   Jag kan inte släppa tanken på elevens lapp

   Efter den inledande diskussionen går vi vidare och eleverna ska jobba vidare med det aktuella arbetsområdet som ska färdigställas. Jag bär dock med mig elevens initiativ och känner att jag inte kan släppa det här helt. Jag skriver till eleven senare på kvällen och chattar med hen via Teams. Vi kommer gemensamt fram till att jag ska låta klassen jobba vidare med det här. Eleven lyfter tydligt fram att hen vill sprida kunskap och väcka engagemang hos sina klasskamrater men även gärna på hela skolan.  
   

  Resultatet av elevens initiativ 

  Under de kommande dagarna arbetade jag fram ett lite arbetsområde om den kritiserade hovrättsdomen som inkluderade läsning, analys och eget skrivande inom ramen för svenskämnet.  


  Eleverna fick göra följande uppgifter 

  Sammanfatta en artikel från UMO om åldersgräns för sex.  
  Ställa de källkritiska frågorna till samma artikel från UMO.  
  Skriva ett twitterinlägg med hashtagen #jagvetvadensnippaär.  
  Skriva insändare kopplat till temat.  
   
  Gällande insändaren så valde jag att bredda temat lite och eleverna fick välja att skriva om något av de här ämnena:  
  Om du tycker att hovrättens dom är rätt eller fel.  
  Barn och ungas språkbruk.  
  Vad konsekvenserna blir när vuxenvärlden sviker barn.  
  Sexualbrott mot barn.  
  Samtyckeslagen.  
  Om vi har för milda eller för hårda straff i Sverige.  
   
  Hur gick det då med den kritiserade hovrättsdomen? 
  Den kommer att tas upp av Högsta domstolen för prövning.  

  whiteboard med texten jagvetvadensnippaär

   

  (1)Kommentera
 • Reflektioner kring att föreläsa på SETT-dagarna

  Emilia Friberg2023-05-03

  Temat på årets SETT-dagar var livslångt lärande. Jag tyckte därför i höstas när det kom ut via Pedagog Uppsala att jag skulle kunna bidra med en föreläsning. Jag skickade in mitt förslag och blev sedan en av Uppsalas elva föreläsare under SETT-dagarna 2023. Min föreläsning hade rubriken Från offer till att undervisa om det tabubelagda.  


   Från offer till undervisa om det tabubelagda 

  Inom ramen för min undervisning så är jag öppen med eleverna om att jag tidigare har levt tillsammans med en alkoholist och att jag är en överlevare av mäns våld mot kvinnor. Historier fascinerar eleverna men särskilt när det blir en personlig historia. En vanlig reaktion när jag berättar för elever är: ”Men det kan ju inte hända dig!?”. Det blir sedan en bra diskussion kring att det kunde absolut hända mig, för vem som helst kan bli drabbad. Jag tänker att det verkligen är en del av det livslånga lärandet att våga bryta stigman men att eleverna också får med sig förmågan att kunna ifrågasätta stigman och att vuxenvärlden inte backar ens för att prata om de svåra frågorna.  
   Emilia föreläser och visar text på storbild
  Att jag själv är överlevare av mäns våld mot kvinnor gör ju givetvis att jag kan ha en unik ingångsvinkel, men med det sagt så är min historia långt ifrån unik. Jag kräver inte att någon annan som har liknande erfarenheter ska göra samma sak som jag gör. Hur personlig som en vill vara med sina elever är upp till varje enskild lärare att avgöra. Däremot att berätta historierna och problematisera stigman kring våld i nära relationer, missbruk och andra tabubelagda ämnen är viktigt.  
   
  Ett litet medskick om du som läser det här inlägget lever i våld så sök hjälp och om du väljer att slå din partner så finns det även hjälp för dig att få.  
   
   

  För dig som själv skulle vara nyfiken att föreläsa på SETT-dagarna eller i andra sammanhang:  


   - Tro på dig själv och att det som du gör i ditt klassrum. Det kan öppna ögonen för någon annan som får en annan infallsvinkel i sin undervisning.  
   
  - Arbeta fram en tydlig idé och syfte med din föreläsning. Fråga gärna dina elever vad de tycker är bra och unikt med just din undervisning.  
   
  - Testa idéerna på en kollega. Jag använder mig av min bästa kompis som bollplank i det mest vad gäller utveckling av min undervisning. Hon jobbar också som lärare.  
   
  - Ta chansen om den dyker upp! Skippa jantelagen för du är grym och du gör skillnad för dina elever varje dag.  
   
  - Lär av proffsen. Jag kan rekommendera Micael Hermansson. Han coachade alla Uppsalas SETT-föreläsare. Om du inte har du förmånen att få coachning så har han skrivit en bok i ämnet.  

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 5 Visa fler