Elevhälsopodden

Elevhälsopodden sprider elevhälsa till alla - i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Podden vill inspirera all personal i skolan att jobba tillsammans för en bättre elevhälsa.

Avsnitt 18 - Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS)- Tasja Bergh och Malin Svensk del 2

Varför ska rektorer våga misslyckas oftare för att lyckas med förändring på hela skolan? Ni får ta del av detta och andra framgångsreceptet för chefer i en lyckad implementering, när samtalet om CPS (Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar) fortsätter med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk. Hur lär en sig CPS på bästa sätt, och hur lär en ut CPS till andra?

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

Intervjupersoner

 

 

Avsnitt 17 - Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS)- Tasja Bergh och Malin Svensk del 1

Hur fungerar det i praktiken att jobba med Ross Greenes modell Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) i skolan? Elevhälsopoddens Stefan Boström samtalar med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med detta i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Samtalet spänner hela vägen från individ till organisation och hur CPS kan användas både som en konkret problemlösningsmodell och i ett dynamiskt värdegrundsarbete för att tydliggöra förväntningar för elever och inom personalgruppen vilket leder till utveckling både hos elever och i kollegiet

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

bild på elevhälsopodden och de deltagande i podcasten

 

Avsnitt 16 - Dr Ross Greene - skaparen av samarbetsbaserade och proaktiva lösningar

Elevhälsopodden intervjuar Dr Ross Greene, skaparen av Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS), som har implementerats i många skolor världen över, däribland många i Sverige.

Hur hjälper CPS skolpersonal att bli bättre på att samarbeta med elever med bekymrande beteenden för att de ska lyckas mer i skolan? Vilka hinder behöver överkommas för en lyckad implementering? Och viktigast av allt, kan Ross uttala "Nässjö" korrekt!?

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

rossgreen.png

 

Avsnitt 15 - Helene Folkunger & Maria Sveidqvist - Inkluderande beteendestöd i skolan

Temat om trygghet och studiero fortsätter i detta avsnitt; denna gång om Inkluderande beteendestöd i skolan, IBIS. Helene Folkunger, specialpedagog och IBIS-instruktör, och Maria Sveidqvist, biträdande rektor och IBIS-teamledare på Almtunaskolan, berättar mer om hur implementeringsarbetet går till.

Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg psykolog. Klippning av detta avsnitt står psykologkandidat Elias Berg Niemelä för.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

elevhälsopodden15.png

 

Avsnitt 14 - Annika Laestadius och Gustav Nilsson - Förebygga och främja trygghet och studiero

Alla pratar om bristen på trygghet och studiero i svenska skolor. Men vad är det egentligen? Vilka bakomliggande faktorer påverkar? Och framförallt - vad gör vi åt saken? Psykologerna Annika Laestadius och Gustav Nilsson pratar om likheter och skillnader i bland annat definition av begreppen, synsätt och metoder.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

 

Avsnitt 13 - Maria Refors Legge - Trygghet och studiero med skollagens femte kapitel?

Hur ska vi kunna göra Rätt i skolan? Och vad är egentligen rätt? Skoljuristen och doktoranden Maria Refors Legge berättar om hur juridiken både kan hjälpa och stjälpa det vi gör i skolan. Samtalet kretsar framförallt kring hur skollagens femte kapitel om trygghet och studiero ska tolkas och eventuellt användas i praktiken. Var går gränsen för vad vuxna i skolan får och bör göra? I avsnittet refereras till Marias mycket läsvärda blogg skoljuridik.com/ . Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg. psykolog i Uppsala kommuns grundskola.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

 

 

Avsnitt 12 - Elevhälsoteamet svarar - språkande i skolan

Kan det vara Språkstörning även om det inte hörs något annorlunda i vardagsspråket? Hur anpassar jag klassrummet så det både passar barn med språksvårigheter och samtidigt alla deras klasskamrater? Och vad är det Stefan får lära sig om dyslexi? Temat Språkande i skolan avrundas med ett avsnitt där elevhälsoteamet svarar på lyssnarnas frågor. 

Det tillfälliga elevhälsoteamet består av rektor Torun Paulsson, logoped Erik Landfeldt, specialpedagog Tina Alricson och psykolog Stefan Boström.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

 

Avsnitt 11 - Språkande i skolan del 2 med Anna-Eva Hallin

Vilka frågor behöver vi i kollegiet reflektera kring för att skapa en mer språkutvecklande lärmiljö? Anna-Eva Hallin berättar även om ett vanligt missförstånd om hur en anpassar för elever med språkstörning. I eftersnacket berättar också Elevhälsopoddens egen logoped Erik om hur de på hans skola jobbat enligt en modell med insatser i flera steg för att alla elever ska få en så bra läsutveckling som möjligt redan från förskoleklass.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

 

Avsnitt 10 - Språkande i skolan del 1 med Anna-Eva Hallin

Vad behöver vi veta om språkutveckling för att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning? Hur vet vi om eleven har en språkstörning eller om det är bristande exponering för språk som hindrar eleven att utvecklas, och spelar det ens någon roll?

I detta avsnitt intervjus leg. logopeden Anna-Eva Hallin. Programleder och intervjuar gör Stefan Boström, leg psykolog, och med och reflekterar gör Erik Landfeldt, leg. logoped. Anna-Eva disputerade 2016 med en avhandling om språklig bearbetning och medvetenhet hos svenska skolbarn med och utan språkstörning. Numera forskar hon vid Karolinska Institutet, och jobbar kliniskt som logoped.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

Hon driver sidan www.språkforskning.se där hon regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. I detta och kommande avsnitt nämner Anna-Eva följande bloggposter:

Anpassa vuxenspråk så att (yngre) barn med språkstörning lär sig mer: www.sprakforskning.se/forskningsblog…/19/planteetal

RTI för språk: www.sprakforskning.se/forskningsblog…/skollogopeder

Insatser på klassrumsnivå gör skillnad för elever med språkstörning: www.sprakforskning.se/forskningsblog…e-undervisning

 

 

Avsnitt 9 - Elevhälsa för alla med Johanna Wallin

Hur skiljer vi mellan elevhälsoarbete och annat arbete vi gör i skolan? Hur ska du som rektor (eller din rektor) kunna ena alla i verksamheten och leda mot en gemensam vision? Om detta och mycket mer får ni höra rektor Johanna Wallin prata om i ett mustigt och livfullt avsnitt av Elevhälsopodden.

Spotify

Apple Podcaster

eller klicka på bilden för att komma till podden

 

Avsnitt 8 - Elevhälsa för alla med Anna Bengtsson

Hur skapar vi en lärande skolorganisation där all personal jobbar tillsammans för bättre elevhälsa? Vilka ledstänger behöver vuxna för att åtgärdande elevärenden ska leda oss vidare till förebyggande arbete som kommer fler tillgodo? Om detta och mycket mer handlar detta avsnitt av Elevhälsopodden med Anna Bengtsson, specialpedagogen som brinner för elevhälsa och skolutveckling! 

Spotify

Apple Podcaster

 

Avsnitt 7 - Elevhälsa för alla med Petri Partanen

Vad är elevhälsoarbete och vad är det inte? Hur kan elevhälsokompetens bidra till att skolan blir bättre på att se elevers olika förutsättningar? Detta och mycket mer handlar första avsnittet i temat "elevhälsa för alla" om.

I detta avsnitt av Elevhälsopodden intervjuar Stefan Boström ingen mindre än elevhälsogurun Petri Partanen som är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har jobbat som psykolog i förskola och skola i över 25 år. Petri är FoU-sakkunnig i Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun, gästforskare på UCL Institute of Education i London, samt verksam med handledning, utbildning och skolutveckling runt om i Sverige. Petri har skrivit ett antal böcker och rapporter inom området. Han har också en blogg där han skriver regelbundet: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

Avsnitt 6 - Problematisk skolfrånvaro med Pelle Åström

Hur behöver olika myndigheter arbeta tillsammans för att elevens behov ska tillgodogöras? Hur stöttar man personal att våga bli mer kreativa i kartläggningsarbetet?

I det tredje och sista avsnittet på temat problematisk skolfrånvaro avhandlas detta och mycket mer i ett samtal med Pelle Åström, specialpedagog på Centrala elevhälsan i Uppsala kommun. Han berättar om erfarenheter av att under flera år ha jobbat samordnande med problematisk skolfrånvaro inom skolan men också med föräldrar och andra myndigheter kring bordet.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

Avsnitt 5 - Problematisk skolfrånvaro med Maria Bühler

Hur kan vi stötta och samarbeta med frustrerade, upprörda och hårt belastade föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro? Hur kan en fokusera på välmående för de barn och ungdomar som har störst svårigheter att ta del av utbildningen? Elevhälsopoddens andra avsnitt på temat problematisk skolfrånvaro - en kort och matnyttig intervju med psykologen och författaren Maria Bühler.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

Avsnitt 4 - Problematisk skolfrånvaro med Malin Gren Landell 

Varför vet ingen hur många elever som har problematisk skolfrånvaro? Hur kan vi göra för att byta fokus från att åtgärda frånvaro till att främja närvaro? Problematisk skolfrånvaro är det nya temat och Malin Gren Landell, psykolog, forskare och nationell expert inom ämnet är först ut att samtala med Stefan Boström, leg psykolog, i Elevhälsopodden. Medverkar gör också Anders Olsson, som jobbar som koordinator för ökad skolnärvaro i Uppsala kommun.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

 

Avsnitt 3 - Ledarskap i klassrummet med Martin Karlberg

I detta avsnitt av Elevhälsopodden berättar skolforskaren Martin Karlberg om hur han tänker att en får ihop forskning om ledarskap i klassrummet, med erfarenheter och förutsättningar i klassrummet. Samtalet kretsar också kring hur en genom bland annat kollegialt utbyte kan hjälpas åt att utveckla sina egna ledarfärdigheter.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

 

Avsnitt 2 - Ledarskap i klassrummet med Jonas Nilsson

I detta avsnitt intervjuar Elevhälsopoddens Stefan Boström läraren Jonas Nilsson om hur han utvecklats i sitt ledarskap, från de första eldfängda konflikterna i gymnastiksalen, till att idag ofta kunna lämna över en del av kontrollen av lektionen till eleverna. Jonas Nilsson är idag lärare på Stordammens skola i Uppsala, och föreläser också om ledarskap i klassrummet.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

Foto: Bilden på Jonas Nilsson är tagen av Studio 94, Elevhälsopoddens bild är tagen av Karin Lindén.

 

Avsnitt 1 - Ledarskap i klassrummet med John Steinberg

I premiäravsnittet av Elevhälsopodden får ni höra ett vitalt samtal om ledarskap i klassrummet med John Steinberg som gäst. Han förklarar bland annat hur skolpersonal med små medel kan utveckla sina ledarfärdigheter, och vad han själv tycker är mest utmanande med att hjälpa personal som kört fast i sitt klassrum.

I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.

Klicka på bilden för att lyssna på podden eller gå in på: 

Spotify

Apple Podcaster

 

Foto: Bilden på John Steinberg är tagen av Michael Steinberg, Elevhälsopoddens bild är tagen av Karin Lindén.

26 april 2021