Kompetensutveckling

Uppsala kommun har under flera år haft fokus på att höja kompetensen på fritidshemmen. Du som arbetar inom Uppsala kommuns fritidshem erbjuds bland annat flera olika möjligheter till fortbildning.

Grundutbildning 

Grundutbildningen är en återkommande fortbildningsserie i fyra delar som erbjuds dig som inte har en formell behörighet för att undervisa i fritidshemmet.  Utbildningen fokuserar på fritidshemmets uppdrag, SKA, lågaffektivt bemötande och digitalisering(länk till syfte)  

Tidigare års utvärderingar har varit mycket positivaVi är extra stolta över att se att 100% av alla deltagare skulle rekommendera kursen till andra. 93% vill även gå en fortsättningskurs. Kursen planeras gå igen HT 2021. 

Röster från utvärderingen: 

"Jag lärde mig jättemycket och att planera från ett annat håll. Inte aktivitet först utan syftet först och aktivitet sen. Det hela gav mig mycket energi till att vilja utveckla vårt fritidshem." 

"Det var bra att fördjupa sig i VARFÖR och HUR för att orden "systematiskt kvalitetsarbete" är något jag tror många bara hört talas om men inte vet så mycket om egentligen." 
 
"Vid detta tillfälle fick jag många saker att reflektera över, ex positiva konsekvenser, vad händer i affekt, att affekt och känslor smittar - spegelneuroner. Att tänka att barn försöker ra det som är rätt." 

"Jag fick en helt ny bild av digitaliseringen inom skolan. Jag har inte känt någon inspiration alls inom detta ämne men blev nu väldigt nyfiken!" 

 

Grundutbildning fortsättningskurs 

Inför VT 2020 planerades en fortsättning med två tillfällen för de som gått grundkursen. Tyvärr fick kursen ställdas in på grund av Covid 19Kursen planeras genomföras VT 2022. 

Lärare i fritidshem 

När legitimationskravet för lärare i fritidshem infördes 2019 fanns ett behov av att tydliggöra uppdraget för lärare i fritidshem. I mars 2020 genomfördes därför en gemensam fortbildningsdag för rektorer och ansvariga lärare i fritidshem En fortbildningsdag som uppskattades och är en återkommande aktivitet varje vårtermin. 

FiU

FiU står för Fritidshemsdagarna i Uppsala. Det är en lokal konferens som erbjuds alla som jobbar inom kommunens fritidshem. FiU gick av stapeln första gången på UKK i maj 2019 och planerades då för att bli ett återkommande fortbildningsinslag. Tyvärr kunde inte FiU genomföras enligt plan under 2020 på grund av Covid-19. 2021 kommer en digital variant genomföras. 

Program FiU 2021.pdf (PDF, 555 KB)

FiU21.png

Fritidshemsnätverk 

Uppsala har sedan flera år en nätverksorganisation med 6 områden där personal från olika skolor träffas tre gånger per termin. Nätverket fokuserar på kollegialt lärande där vi inspireras och delar med oss av erfarenheter och kunskaper. Innehållet på nätverksträffarna utgår från de mål och prioriterade områden som finns för Uppsalas grundskolor 

 

Nätverksträff 1 HT 2020 Utomhuspedagogik  

Nätverksträff 2 HT 2020 (litteracitet) 

Nätverksträff 3 HT 2020 (minecraftkällkritik) 

Nätverksträff 1 VT 2021 (Gustav Sundh) 

Nätverksträff 2 VT 2021 – (Bildstöd) 

Uppdaterad: