Tillgängligt lärande

En blogg som samlar tankar, idéer, insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utforma ett tillgängligt lärande i skolan - där lärmiljön bildar en HELHET fysiskt, socialt och pedagogiskt!

 • En sexig studiedag

  Thomas Larsson2022-11-01

  Jag är nog inte ensam om att ha suttit klistrad vid TV:n när sexolog Kalle Norwald gett relationsråd till nyblivna makar i "Gifta vid första ögonkastet". Lika fängslad blir jag av Kalles föreläsning om "Sexualitet, samtycke och relationer" på UKUS 2022.

   

  Men varför behöver Uppsalas pedagoger lära sig mer om sexualitet och relationer? Har lärarbristen blivit så akut att man nu provar nya grepp för att säkra återväxten? Inte riktigt. Istället handlar det om något så sexigt som den nya läroplanen, där "Sexualitet, samtycke och relationer" nu lyfts fram som ett av skolans övergripande uppdrag.

   

  Precis som i tv-soffan så går timmen fort. Kalle ger oss ett historiskt perspektiv på hur sex- och samlevnadsundervisningen utvecklats, och pekar på de möjligheter som finns i nya läroplanen. Han får oss att förstå varför en moderniserad och inkluderande undervisning om sexualitet, samtycke och relationer är så central för elevernas mående och utveckling. En undervisning där vi fokuserar mindre på riskerna med sex och mera på möjligheterna.

   

  Och liksom de nygifta paren i tv-serien så får vi med oss många nyttiga verktyg efter en träff med Kalle. Tips om hur vi kan prata om sexualitet och relationer i alla skolans ämnen och hur vi kan arbeta ämnesövergripande. Om hur vi kan använda elevhälsans kompetens för att bredda och fördjupa. Om hur vi på enkla vis kan få eleverna delaktiga i att sätta agendan, så att vi kan möta dem i de frågor som är viktiga på riktigt.

   

  Samtidigt pekar Kalle på det som utmanar oss. Han beskriver hur vi alla är uppvuxna i det "normativa bad" som vi kallar vårt samhälle, det som talar om för oss vad som är "normalt".  Men för att kunna inkludera alla elever när vi pratar om sexualitet och relationer så behöver vi förstå dessa normsystem och hur de påverkar oss. Vi behöver kunna se igenom dem, ta "ett steg tillbaka" och titta på dem tillsammans med eleverna. Bli medvetna om det outtalade. Kalle ger oss värdefulla tips på hur detta kan göras i praktiken.

   

  Här hamnar jag i tankar om arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Har vi på liknande sätt marinerats med föreställningar och normer om vad som är "normalt" när det gäller lärande? Idéer om hur eleverna lär sig bäst och hur de ska visa vad de kan. Hur ett klassrum ska se ut och vara möblerat. Vilka förmågor en elev ska ha utvecklat vid en viss ålder. Ja, listan kan göras lång. Hur många omedvetna uppfattningar om vad som är "normalt" i skolan bär vi med oss? Och det som sticker ut och bryter normen utmanar oss, provocerar. Kan våra egna föreställningar vara ett av hindren mot en tillgänglig undervisning på riktigt för alla elever? Kan "ett steg tillbaka" vara en möjlig väg framåt i detta arbete? En blick inåt mot de normer om lärande och undervisning som vi matats med?

   

  Jag lämnar föreläsningen uppfylld och inspirerad. Kalle pekar på möjligheten i den nya läroplanen - att kunna skapa en undervisning om sexualitet och relationer som är inkluderande och tillgänglig för alla elever, bortom mallar eller normer. Arbetet mot en sådan undervisning har i alla fall mitt tveklösa samtycke. :)

   

  Stort tack till Kalle Norwald och till alla som bidragit till UKUS 2022!

  (1)Kommentera
 • Bildstöd - mer än bara schema

  Thomas Larsson2022-10-14

  Bildstöd är ett verktyg som blir allt vanligare i Uppsala kommuns skolor, främst för att visualisera dagens skolschema. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det spännande att följa denna utveckling. I fler och fler klassrum får våra elever ett visuellt svar på frågan ”Vad ska hända idag?”. Likt trafikskyltar som ger oss ledstänger att hålla oss i när vi sitter vid ratten, så ger bildstöd i bästa fall eleverna möjlighet att i högre grad använda sin energi till själva undervisningen.

  Men bildstöd är ett verktyg som kan användas till en hel del annat än dagsschema, för att ge eleverna lättillgängliga svar på en mängd andra frågor. Jag har träffat fritidspedagog Åsa Ryberg på Danmarks skola och fått se exempel på detta. Exempel som jag tyckte var värda att sprida här på bloggen.

  På Danmarks skola har man nämligen arbetat med bildstöd systematiskt under drygt två år, och resultatet är tydligt för mig som besökare. Symbolbilderna möter mig i skolans alla miljöer och ger mig svar på långt fler frågor än bara ”Vad är det för lektioner idag?” När jag pratar med Åsa märker jag också hur hon brinner för frågan, något som jag misstänker smittar av sig även till övrig personal.

  Först och främst har man på skolan bestämt sig för att frågan ”Vad ska hända idag?” behöver besvaras över hela dagen och i alla klasser. Därför används liknande dagsschema med bildstöd från förskoleklass upp till femman. I hallen på fritids möts eleverna av en stor informationstavla som på liknande sätt berättar om vad som ska hända på fritids idag.

    

  Förutom att visa vilka aktiviteter som det finns att välja på just idag, ger fritidstavlan ger också svar på frågor som ”Med vem?” och ”Var?”. Åsa berättar att det är en ständigt pågående process att optimera informationen på tavlan, och att hon har en dialog med eleverna om vilken information de vill ska synas på tavlan och vad som inte behövs där.

  Vi går vidare på rundvandring på skolan, och exemplen på hur man använder bildstöd blir fler. I stora entrén besvaras frågan om vilka rastaktiviteter som erbjuds idag. Där visualiseras också ”Dagens klädsel” med bilder på vilka ytterkläder som behövs just idag.

  Det är också vanligt att bildstöd används för att tydliggöra var saker finns, så även på Danmarks skola. Åsa visar att även dörrar och rum är uppmärkta med skyltar med bilder:

        

  Frågan ”Hur ska jag göra?” är intressant. Det spelar ju inte så stor roll att eleven vet ”vad” som göras om det är oklart ”hur” det ska gå till. Det är så att säga svårt att baka sina första cupcakes utan ett tydligt recept. Åsa visar exempel på hur eleverna får ”receptet” till städning på fritids. Även personalen har fått visuella ledstänger för vissa situationer, som utrymning, se bild. Vi hamnar i ett intressant samtal om hur bildstöd också skulle kunna användas för att tydliggöra ”hur” i själva undervisningen på olika sätt.

    

  Även i skolans värdegrundsarbete kopplat till IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) används bildstöd. Åsa berättar hur de märkt att arbetet med att hitta bilder som passade i ”förväntansmatriserna” gjorde att de också vidareutvecklade själva texten i matriserna – den gjordes  mer konkret och greppbar för eleverna. Ett intressant exempel på hur arbete med bildstöd i sig kan bidra till struktur och att konkretisera abstrakta begrepp.

  Jag tar farväl av Åsa och beger mig mot bilen i höstsolen. Inspirerande att se hur ett systematiskt tillgänglighetsarbete kan synas så tydligt i en verksamhet bara efter två års tid. Under besöket har jag dock också insett att detta inte är något som uppkommit av sig självt. Här har man haft en tydlig intention kring bildstöd från skolans ledning, samt fått organisatoriska förutsättningar som tillräcklig planeringstid och former för samarbete. Viktiga insikter att ta med sig i det fortsatta arbetet.

  Stort tack till Åsa på Danmarks skola! 

   

  (0)Kommentera
 • IBIS-teamens avslutningsträff 11 maj 2022

  Jessika Svahn2022-05-18

  Så var det äntligen dags för IBIS-teamen i kommunen att träffas fysiskt igen. Det skedde den 11 maj och dessutom i det vackra Stadshusets kommunfullmäktigesal med tillhörande caféutrymme.

  Avslutningsträffen välkomnades av IBIS-instruktören Karin Sandberg som berättade om nytt material vilket ska underlätta arbetet för IBIS-teamen. Därefter bjöd Treklangens skolas IBIS-team de övriga deltagarna på erfarenheter och inspiration kring hur värdegrundsarbetet har utvecklat sig på deras skola.

  Treklangens IBIS-team i samarbetet med rektor ser bland annat till att dela ut vandringspris till de klasser som lever upp till värdegrunden när det gäller olika arenor. På bilden visas arenorna rasten och klassrummet.

  När IBIS-teamen från de olika skolorna fortsättningsvis minglade fick de i uppdrag att diskutera sina erfarenheter i tvärgrupper för att avslutningsvis återsamlas i respektive skolas IBIS-team där nästa steg stakades ut.

  Utvärderingen av avslutningsträffen visade att IBIS-teamen fick med sig bekräftelse på att de är på rätt väg när det gäller värdegrundsarbetet, att det är en process som tar tid; ”skynda långsamt, gör det igen och ge inte upp” samt att de tack vare den kommungemensam träffen hade fyllt på med inspiration för fortsatt IBIS-arbete.

  /Jessika Svahn, IBIS-instruktör och gästbloggare

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 90 Visa fler