Tillgängligt lärande

En blogg som samlar tankar, idéer, insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utforma ett tillgängligt lärande i skolan - där lärmiljön bildar en HELHET fysiskt, socialt och pedagogiskt!

 • IBIS-teamens avslutningsträff 11 maj 2022

  Jessika Svahn2022-05-18

  Så var det äntligen dags för IBIS-teamen i kommunen att träffas fysiskt igen. Det skedde den 11 maj och dessutom i det vackra Stadshusets kommunfullmäktigesal med tillhörande caféutrymme.

  Avslutningsträffen välkomnades av IBIS-instruktören Karin Sandberg som berättade om nytt material vilket ska underlätta arbetet för IBIS-teamen. Därefter bjöd Treklangens skolas IBIS-team de övriga deltagarna på erfarenheter och inspiration kring hur värdegrundsarbetet har utvecklat sig på deras skola.

  Treklangens IBIS-team i samarbetet med rektor ser bland annat till att dela ut vandringspris till de klasser som lever upp till värdegrunden när det gäller olika arenor. På bilden visas arenorna rasten och klassrummet.

  När IBIS-teamen från de olika skolorna fortsättningsvis minglade fick de i uppdrag att diskutera sina erfarenheter i tvärgrupper för att avslutningsvis återsamlas i respektive skolas IBIS-team där nästa steg stakades ut.

  Utvärderingen av avslutningsträffen visade att IBIS-teamen fick med sig bekräftelse på att de är på rätt väg när det gäller värdegrundsarbetet, att det är en process som tar tid; ”skynda långsamt, gör det igen och ge inte upp” samt att de tack vare den kommungemensam träffen hade fyllt på med inspiration för fortsatt IBIS-arbete.

  /Jessika Svahn, IBIS-instruktör och gästbloggare

  (0)Kommentera
 • Nu är det slut för idag - eller?

  Thomas Larsson2022-05-10

  Vi har väl alla någon gång ställt oss vid bänken och sjungit den där sången när dagens lektioner i skolan avslutats. Men stämmer det? Vad är det vi sjunger egentligen? Och hur rimmar sången med elevens verklighet?

   

  Denna och många andra intressanta frågor dryftades på Fritidshemsdagarna i Uppsala. Men i fallet med fritidshemsdagarna så stämmer faktiskt sångtexten – de är nu slut för idag, eller för den här gången. Idag hölls en digital variant, och i torsdags genomfördes den fysiska konferensen på Stadsteatern med föreläsningar, mingel och frågestunder.

   

  På stadsteaterns stora scen bjöds deltagarna, som platsen ju uppmanar till, på dramatik. Temat för konferensen var nämligen övergångar. Linda Hallberg, specialpedagog och medförfattare till boken ”God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan”, föreläste fängslande - och fick oss att förstå att det i stor del är i övergångarna som stress, konflikter och drama kan uppstå i skolan.

   

  Linda Hallberg, specialpedagog och författare

   

  Varför? Enligt Linda innebär en övergång från en aktivitet till en annan att vi måste gå från något känt till något osäkert. I allt från den lilla övergången från rast till lektion, till större övergångar som stadiebyten, så utmanas vårt grundläggande behov av trygghet. Vilket kan vara särskilt svårt för de elever som ofta krockar med vardagen.

   

  Föreläsningen ger inspiration till kreativt tänk kring tillgänglighet. Eftersom en övergång, till skillnad från en plötslig förändring, är något som är förutsägbart, så har vi också möjlighet att kartlägga och planera för den. Att systematiskt utforma anpassningar för att göra övergångarna tydligare och smidigare. Hur kan vi till exempel göra övergången mellan skola och fritidshem tydlig och hanterbar för alla elever?

   

   

  Eminente moderatorn Kristian Larsson med Edvard Holmlund och Carl Hedberg från Börje skolas fritidshem

   

  Från Börje skolas fritidshem bjöd Edvard Holmlund, lärare i fritidshem, och Carl Hedberg, rektor, på en föreställning om en annan övergång. Skolan har genomgått den förändring ”som andra gjorde på 90-talet”, nämligen den från externt fritids på annan plats till fritids inom skolans ram och lokaler. Viktiga insikter om framgångsfaktorer delades, om nytänk och planering vid förändring. Vad händer till exempel om kopiatorn vräks ut ur kopieringsrummet, och rummet istället förvandlas till stimulerande grupprum? Till fritidshem där invanda strukturer kan ”sitta i väggarna” ställdes den utmanande frågan – Vad händer om vi börjar om från noll igen?

   

  Fritidshemsdagarna i Uppsala påminner mig om något centralt i arbetet med tillgänglig lärmiljö – att tillgänglighet handlar om helhetstänk. Menar vi allvar med att vilja skapa en tillgänglig skola för alla elever så behöver vi titta systematiskt över hela skoldagen. Från morgonkvisten då eleven yrvaken dyker upp hos oss, genom en dramatisk och spännande snårskog av övergångar i skolan och fritidshemmet, till hämtningen framåt sena eftermiddagen.

   

  Inte förrän då är det, i elevens värld, på riktigt ”slut för idag”.

   

  Tack till alla er som gjorde fritidshemsdagarna i Uppsala till en stimulerande och lärorik upplevelse! 

  (0)Kommentera
 • Lyckad nyckelgruppsträff för samarbete kring tillgänglighet

  Thomas Larsson2022-03-24

  Upprymd och upplyft efter tisdagens träff för grundskolans nyckelgrupper!

  Nyckelgrupper från 15 skolor träffades i nya Stadshuset för att utväxla kunskaper om sitt systematiska arbete kring tillgänglig lärmiljö. Tänk att vi äntligen kan träffas fysiskt igen, det är verkligen något annat än möten på skärmen. Bara en sån enkel sak som att få sitta och fika tillsammans igen känns storartat.

  Värdefullt att ha SPSM på plats representerat av Jennie Reithner och Isabel Olsson. En cirkel som slöts när de beskrev bakgrunden till satsningen på utbildning kring tillgänglig lärmiljö i Uppsala kommuns grundskolor. Inser igen hur brett begreppet tillgängligt lärande är; ett ergonomiskt penngrepp, ett differentierat lektionsupplägg, en förtydligad rastaktivitet -  alla exempel på olika aspekter av tillgänglighet, fysiskt, pedagogiskt och socialt. Och hur viktigt det är att säkerställa att vi pratar om samma sak när vi pratar om tillgänglighet. Jennie lyfte också risken med att tillgänglighetsarbetet blir något vi brinner för under en period på en skola, men som sedan slocknar likt ett tomtebloss. Hur lyckas vi med att arbetet blir ett återkommande robust inslag i den löpande verksamheten? 

  Barn- och elevhälsans hörselpedagoger Jakob Hansson och Johanna Kylin gav ett uppskattat inpass på träffen. Vi fick nya kunskaper om vad forskningen säger om ljudmiljöns betydelse för inlärning och minne. Även inom området ljudmiljö behöver vi begrepp - vilken del inom ljudmiljö pratar vi om nu? Här har Jakob och Johanna ett nytt spännande kartläggningsmaterial för ljudmiljö på gång, tänkt att kunna användas självständigt ute på skolorna för att själva hitta åtgärder för en förbättrad ljudmiljö. 

  Samtalen i tvärgrupper blev ett uppskattat inslag på träffen. Fint att se det engagemang för frågan som lyste igenom i grupperna. Värdet av att på det här sättet kunna dela med sig av frågor och erfarenheter kan nog lätt underskattas. 

  Tar med mig många tankar från träffen att fundera vidare kring. En sådan tanke handlar om eleven. Att inte glömma bort att den process som ett systematiskt kvalitetsarbete kring tillgänglig lärmiljö till syvende och sist måste landa hos den enskilda eleven. I en faktisk konkret handling eller förändring som ger ökad tillgång till undervisningen. Då blir följdfrågan: Hur skapar vi oss en riktig bild av hur eleverna ser på sin egen lärmiljö och hur den skulle kunna bli mer tillgänglig? Vilka frågor ställer vi? Och hur? Viktiga funderingar att ta med i det fortsatta arbetet med tillgänglighet i skolan.

  Stort tack till alla er som gjorde träffen till det den blev! Hoppas på repris i höst!

  /Thomas Larsson, projektledare/specialpedagog 

  (2)Kommentera
Visar 1 - 3 av 88 Visa fler