Rörelsesatsningen i skolan

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt idag. Arbetet inom satsningen sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

RF-SISU Uppland vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. Vi vill också att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten.

Under läsåret 20/21 har Hågalsskolan och Liljeforsskolan från Uppsala fått möjlighet att delta i projektet tillsammans med ytterligare 18 grundskolor i Uppland

Läs mer om satsningen RF sisus hemsida

RF sisu har även en rörelsebana som går bra att boka och som sedan körs ut till skolan. Rörelsebanan är framför allt tänkt för barn i årskurs F-6, men kan även användas av äldre barn eller vuxna.

Läs mer om rörelsebanan på RF sisus hemsida

Uppdaterad: