Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS): Måluppfyllelse och inkludering

Martin Karlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Presentationen handlar om IBIS-programmet och IBIS-projektet.

Uppsala kommun och Uppsala universitet driver IBIS-projektet inom ramen för ett så kallat FOSAM-projekt (Forskning och Samverkan). Programmet, som kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och den norska varianten PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom god undervisning, relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att öka måluppfyllelsen och skapa en god arbetsmiljö för sig själva och eleverna.

IBIS är evidensbaserat vilket i detta fall innebär att programmet, till innehåll och form, grundar sig på hundratals forskningsstudier.

 

 

Uppdaterad: