Förebyggande och interaktivt elevhälsoarbete på Lundellska skolan

Maria Reutfors Åhman och Hedvig Strand, Lundellska skolan

Många unga mår psykiskt dåligt idag, vilket bland annat påverkar deras skolgång och studieresultat. Som en följd av detta har Lundellska skolan under läsåret 2018/2019 inlett ett arbete för att främja elevers psykiska välmående.

Skolans elevhälsa och lärare har tillsammans utarbetat en metod för att hantera potentiella problemområden. Målet är att eleverna ska få kunskap om och redskap för att hantera bemötande i sociala medier och irl, sitt eget välmående och sin oro inför framtiden.

Det övergripande syftet med arbetet är att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna, men ambitionen är samtidigt att förbättra deras studiero och därmed studieresultat samt att minska arbetsbördan för både lärare och elevhälsa.

 

Uppdaterad: