Ifous - forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som bedriver praktiknära forskning, utveckling och innovation inom skolan och förskolan.  

Uppsala kommun är medlem i Ifous vilket innebär att medarbetare i Uppsala kommun kan ta del av nyheter, kurser och andra aktiviteter inom forskning och utveckling.

Ifous startade 2011 och drivs som en ideell organisation. Sveriges kommuner och regioner (SKR) är huvudman för Ifous tillsammans med Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Uppsala kommun är en av cirka 130 huvudmän som är medlemmar.

Ifous tar över Edtest och ULF

Ifous har fått uppdraget att ta över och i permanent regi driva två av de forsknings- och utvecklingsprojekt som Uppsala kommun har ingått i. Det handlar om den nationella testbädden för digitala lärresurser, Edtest, och om ULF-arbetet med praktiknära forskning.

ULF

Edtest

Nyhetsbrev, kurser och nätverk

 I Uppsala kommuns medlemskap i Ifous ingår bland annat:

  • tillgång till forsknings- och utvecklingsbevakning via brevet Ifous FoU-bevakning,
  • Ifous medlemsbrev – ett elektronisk brev cirka tre gånger per år och som innehåller information om Ifous verksamhet och vilka FoU-aktiviteter och insatser som pågår och planeras,
  • möjligheten att ta del av webbkurser,
  • delta i Ifous mötesplatser – såsom seminarier, webbinarier och nätverksträffar till rabatterat pris,
  • dokumentera och publicera det egna utvecklingsarbetet genom Ifous kanaler.

Ifous logotype

Mer om Ifous verksamhet på Ifous hemsida

Uppdaterad:

Andra sidor under: Ifous - forskning och utveckling i skola och förskola