Gemensamt lästema kring normer och representation

Ulrika Håkansson-Kallin29 september 2020

Idag startade F-3 på Bergaskolan upp höstens gemensamma lästema. I vanliga fall är klasserna blandade i fadderfamiljer men på grund av rådande situation blir höstens träffar klassvis. Vi läser alltid en eller flera gemensamma böcker varje termin som vi sedan bearbetar på olika vis. 

Höstens tema är representation och normer och vi pedagoger kopplar temat till kritisk litteracitetTillsammans med eleverna tittar vi på olika texter utifrån begreppen makt, mångfald, tillgång och dekonstruera/rekonstruera.

Fyra bilderböcker valdes ut och varje lärare kommer läsa ”sin” bok för alla fyra klasser. Eleverna får på så vis möta olika böcker men även olika sätt att läsa och diskutera texter. Böckerna som vi läser är; Den dag du börjar av Jaqueline WoodsonJag är Jazz av Jessica Herthel och Jazz Jennings, Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum och slutligen En egen flock av Maria Nilsson Thore som Pernilla och jag läser. 

Pernilla, klassen och jag inledde med att diskutera vad det är för skillnad mellan en bilderbok och en kapitelbok och att bildanalys är viktigt när vi läser just bilderböcker. Sedan började själva läsningen av En egen flockboken handlar om vänskap och om vänner måste vara lika. Kan en försiktig tax och en busig pudel vara vänner? Bokens budskap är att alla har rätt att vara sig själv och att olikheter är bra. 

I bildanalysen undersökte vi bland annat hur hundar i rörelse var ritade, kunde vi se på hundarna kroppsspråk hur de kände sig eller hur hundarna samspelade med varandra.  Hela tiden rörde vi oss mellan text och bild. Vi läste med hjälp av dokumentkamera så att alla skulle se bra. 

 

Vi upptäckte bland annat att hundarna som kunde leka hade mycket ögonkontakt. Genom hela boken kunde vi göra kopplingar till situationer på skolan och hemma. Eleverna var väldigt ivriga att ge egna upplevelser och koppla dessa till boken. 

Efter läsningen ritade vi egna hundar i rörelser och hann även med att leka med leksakshundar. Som avslutning pratade vi om att hundar faktiskt kan arbeta. Eleverna gav flera exempel så som polishund och blindhund

 Vi hade fått en videohälsning från Helene Folkunger och hennes pedagoghund. Väldigt uppskattat av klassen! Här såg vi  hur Helene och hennes hund samspelade med varandra. Därefter läste vi och tittade även på en finsk hund som kan sniffa sig till Covid-19. Lektionen avslutades med att vi sjöng Lalehs Bara få va mig själv. Det blev en fin förmiddag med både mycket allvar och många härliga skratt. 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)