Kompetensteam – nyanlända och flerspråkiga elever

Kompetensteamet erbjuder skolledning och lärare stöd i organiseringen kring nyanländas lärande. Det kan handla om att skapa rutiner för mottagandet av eleven på skolan eller tips och råd kring undervisningen.

Vi som ingår i Kompetensteam – nyanlända och flerspråkiga elever är:

Anders Pettersson

Anders är Verksamhetsområdeschef med särskilt ansvar för ledning och styrning av nyanländas skolgång.

anders.pettersson@uppsala.se

Mehrnosh Ensafmanesh

Mehrnosh arbetar som biträdande rektor och specialpedagog på Eriksbergsskolan. Hon har tidigare arbetat som lärare i svenska som andraspråk. Mehrnosh har också varit processledare för arbetet med Skolverkets riktade satsning för nyanlända- och flerspråkiga elevers lärande.

mehrnosh.ensafmanesh@skola.uppsala.se

Helena Olsson

Helena arbetar som lärare i svenska som andraspråk, samordnare för nyanlända och flerspråkiga elever, förstelärare och utvecklingslärare i svenska som andraspråk på Växthusets skola. Hon är även nätverksledare för det numera gemensamma sva-nätverket som förut var uppdelat i ett FBK-nätverk och ett sva-nätverk. Helena har tidigare jobbar som specialpedagog under flera års tid.

helena.olsson3@skola.uppsala.se

Emma Bastin

Emma arbetar som lärare i svenska som andraspråk, matematik och engelska på Gottsundaskolan. Hon är även förstelärare i svenska som andraspråk. Emma är också nätverksledare för sva-nätverket.

emma.bastin@skola.uppsala.se

Emma Strandberg

Emma arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Gottsundaskolan. Hon är samordnare av studiehandledningen på Gottsundaskolan och arbetar även som nätverksledare för sva-nätverket.

emma.strandberg@skola.uppsala.se

Simeon Oxley

Simeon arbetar som studiehandledare och modersmålslärare på Enheten för flerspråkighet (EFF). Han är även nätverksledare för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elever. Simeon har även en tjänst vid Uppsala Universitet.

simeon.oxley@uppsala.se

 

Hur tar man kontakt med oss?

Om du är intresserad av att komma i kontakt med Kompetensteamet kontaktar du någon av oss via mejl eller via Teams. Beskriv kort vad du önskar stöd och hjälp med så hör vi av oss därefter.

Du hittar också en hel del generell information här:

Se reportaget där Mehrnosh pratar om varför hon tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vad hon hoppas att den särskilda satsningen ska leda till och vad som är inspirerande och samtidigt utmanande.

 

Läs hela reportaget här

Uppdaterad: