Driv i jobbet i höst

Vad ger dig driv i jobbet? Vi ställde frågan till några pedagoger inför hösten och här kan du läsa svaren.

"I höst ser jag fram emot att få utforska och hitta lärande och utveckling tillsammans med barngruppen, i våra nya miljöer som är uppbyggda på våra årstider. Jag får extra driv i att jag just nu läser både universitetskursen undervisning i förskolan och Skolverkets kurs jämlikhet och digitalisering och sitter med i den digitala utvecklingsgruppen på förskolan, som jag hoppas kommer ge mig ännu fler verktyg och idéer i mitt arbete."

Sandra Lind Isaksson, förskollärare på Himmelsvägen /Lyckebo förskola

"Det jag ser fram emot med jobbet i höst är att tillsammans med mina kollegor få fortsätta arbetet med att stärka känslan av att vi lyckas med vårt uppdrag. Vi kommer att arbeta med att ta fram målkriterier utifrån verksamhetsplanen som stämmer överens med, står i relation till de förutsättningar som ges."

Elisabeth Heimer, förskollärare på Tiunda förskola

"Nytt fokusområde, naturvetenskap med kemiska processer och fysikaliska fenomen som fokus, där jag får utmana mig själv i min undervisning tillsammans med barnen."

Caroline Olsson, förskollärare på Österledens förskola

 

 

 

Uppdaterad: