SETT-mässan 2022

Den 26-28 april går SETT-mässan av stapel på Kistamässan och Uppsala kommun är kompetenspartners. På plats finns dels fjorton talare som representerar våra tre skolformer, dels en monter där attraktiv arbetsgivare är ledordet. 

Syftet med SETT-mässan är att skapa en arena som lyfter det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling. Mässan är en utmärkt arena för omvärldsbevakning, nätverkande och ny kunskap både för rektorer, lärare och övriga medarbetare inom skolan. Stäm av med din rektor om du är intresserad att gå på mässan.   

 

Maxa nyttan av SETT-mässan

 

             

 

Ta del av våra tips!

Besök Uppsalas monter A:01 på SETT-mässan

 

 

Ta del av programmet i vår monter

Uppsalas 14 talare på SETT-mässan 2022 

Stefan Boström & Anna Bromark 26 april


“Det var alltid mitt fel” – att nå fram till elever när vi testat allt och inget funkar

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

 

Andreas Jonasén, Annette Bergström & Stina Eriksson Melki 26 april

Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande för mer än bara skolan – en variant av the fake news game

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan 

Pernilla Lundh, Jessika Svahn & Jacqueline Andrae 26 april

KL-praktiska tips för klassrummet

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan 

Johanna Sjögren Eklund & Ulrika Eckerman Dolk 26 april

Skönlitteratur och drama som verktyg för en kommunikativ engelskundervisning

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Håkan Nygård & Rikard Önell 26 april


Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan 

Maria Franzén 27 april

Design för lärande med digitalt förhållningssätt

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Marie Enberg 27 april

Äventyrspedagogik- en metod för samarbetsbaserat- och meningsfullt lärande

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Christer Borg & Fredrik Landmark 27 april

Få elever att växa genom ansvar – använd rasten som verktyg

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan 

Lina Cederberg, Larry Rollag, Kristina Alricson
& Tove Blomqvist 27 april

Särskild begåvning – välsignelse eller förbannelse?

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Kerstin Roshed 28 april

Bemöta och bli bemött

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Leyla Afif, Maria Swedman & Tamara Lind 28 april

Det digitala ger mervärde till språkutvecklingen för de yngsta barnen i förskolan

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Malin Nilsson 28 april

Digitalisering för demokrati

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Anna-Lena Parkstam & Gülbahar Saritas 28 april

Framgångsrik undervisning med touch av drama

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan

Ulrika Mattsson, Stina Hultén, Anneli Hasselbäck &  Anneli Springe 28 april

Rektorspodden: Att vara rektor i en digital samtid

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till SETT-mässan 

Uppdaterad: