Bemöta och bli bemött

I vår roll som lärare bemöter vi varje dag våra elever och deras föräldrar. Föräldrarna bemöter i sin tur lärare utifrån lärarprofessionen. Både relationer och kunskaper står på spel.
“Lyckas vi kan vi skapa magi, misslyckas vi kan det bli tvärtom.”
Som både lärare, förälder samt arbetsledare till flertalet assistenter delger Kerstin sina erfarenheter av att bemöta och bli bemött.
Ett ständigt aktuellt ämne för all personal inom skolvärlden, sällan debatterat men ändå så viktigt.

Biografi

Kerstin Roshed är förstelärare på Funbo skola i Uppsala, arbetsledare samt assistent på Preventia assistansbolag, styrelseledamot i FUB.

Uppdaterad: