Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande för mer än bara skolan – en variant av the fake news game.

Hur kan vi få eleverna att bli mer källkritiska? I denna föreläsning presenterar Anette, Andreas och Stina ett arbetssätt där eleverna själva får producera vinklade nyheter utifrån olika tilldelade roller i syfte att därmed bli mer uppmärksamma och reflekterande kring källkritiska frågor i sitt vardagsliv.

Biografi

  • Andreas Jonasén är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och historia, förstelärare samt undervisar ämnesdidaktik på Uppsala universitet. Andreas har mångårig erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolan. Andreas arbeter på Celsiusskolan i Uppsala.
  • Annette Bergström är ämneslärare på gymnasiet sedan 20 år, samhällskunskap, geografi och historia. Annette arbetar på Celsiusskolan i Uppsala.
  • Stina Eriksson Melki är legitimerad lärare i religionskunskap och historia med mångårig erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.Stina arbetar på Celsiusskolan i Uppsala.

 

 

Uppdaterad: