Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt

Välkommen till en uppskattad föreläsning med feedbacken: ”Topp3”, ”Bästa föreläsningen”, ”Den här arbetsmetoden måste jag testa!”, ”Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.” Öka elevaktiviteten, få återkoppling på din undervisning och höj måluppfyllelsen med självrättande diagnoser. Vi har under flera år arbetet med socrative dagligen på bla NA- och HA-programmet med mycket gott resultat. Vi har frångått läroboken allt mer och jag som lärare får en mycket bra återkoppling och eleverna älskar arbetssättet: “Jag tycker att socrative är positivt då det sätter upp ett tydligt minimimål för lektionen, vilket gör att man alltid är produktiv istället för att stirra på samma sida i boken under en hel lektion.” Vi visar även hur man kan göra för- och eftertester med socrative för att synliggöra din egen undervisning. Avslutningsvis går vi igenom hur man kan arbeta med tankekartor (mind maps) i matematik och fysik. Välkommen att inspireras!

Biografi

Håkan Nygård är matematik- och fysiklärare på gymnasiet Celsiusskolan i Uppsala med mer än 25 års erfarenhet. Han har en bakgrund av att arbeta både på yrkesprogram och teoretiska program. Håkan är förstelärare med bl.a. ansvar för att driva utvecklingsgrupper/kollegialt lärande. Under lå 13/14 arbetade Håkan som handledare under matematiklyftet. Han har föreläst på Matematikbiennalen ett flertal gånger med bl.a. responsen ” Tack för den urbra föreläsningen ni hade. Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.”

Rikard Önell är matematik- och fysiklärare på gymnasiet Celsiusskolan i Uppsala med mer än 25 års erfarenhet. Han har en bakgrund av att arbeta både på yrkesprogram och teoretiska program. Rikard är ämnesansvarig både i matematik och fysik. Han brinner för utvecklingsfrågor med elevernas måluppfyllelse som främsta mål! Han har föreläst på Matematikbiennalen ett flertal gånger med bl.a. responsen ” Tack för den urbra föreläsningen ni hade. Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.”

Uppdaterad: