Välkommen till monter A:01

Uppsala kommun är kompetenspartners på SETT 2022 och även en monter med full aktivitet. Välkommen till monter A:01 så snackar vi skola, undervisning och utveckling!

Tisdag 26 april

Kom och snacka mer med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, få en guidning på Pedagog Uppsala och prata med verksamhetsutvecklare för gymnasiet Rikard Nolgren om varför Uppsala kommun är det bästa valet för dig som lärare.  
 

9.30-10.15 Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt 
10.15-11.00 KL- praktiska tips för klassrummet 
11.00-11.30 Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala  
11.30-12.15 “Det var alltid mitt fel” – att nå fram till elever när vi testat allt och inget funkar 
12.15-13.00  Att arbeta med källkritik och kritiskt tänkande för mer än bara skolan – en variant av the fake news game. 
13.00-13.45 Skönlitteratur och drama som verktyg för en kommunikativ engelskundervisning 

Onsdag 27 april

Kom och snacka mer med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, få en guidning av Pedagog Uppsala. Ta möjligheten att prata med Jerker Porat från Microsoft. Tillsammans med förstelärare och rektor från Knutby skola pratar de hybrid undervisning. Det blir även Minecraftsnack med Microsoft och Uppsalaläraren Bojan Ralevic. Vi har också bjudit in Emelie Hahn, lärare i Uppsala, tillsammans med hennes författarkollega Charlotta Granath att prata om demokrati och internationalisering.  
 

9.30-10.15 Särskild begåvning – välsignelse eller förbannelse? 
10.15-10.45  Microsoft och hybrid undervisning i Knutby.  
10.45-11.30 Äventyrspedagogik- en metod för samarbetsbaserat- och meningsfullt lärande 
11.45-12.15  Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 
12.15-13.00 Design för lärande med digitalt förhållningssätt 
13.00-13.30 Microsoft och Minecraft kopplat till Lgr22.  
13.30-14.00 Få elever att växa genom ansvar – använd rasten som verktyg 
14.30-15.00 Arbeta lokalt, nationellt och globalt kring demokrati och internationalisering 
15.00-15.45 Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 
 

Torsdag 28 april

Kom och prata mer med dagens fantastiska föreläsare från Uppsala kommun, få en guidning på Pedagog Uppsala, möt våra språk-och kunskapsutvecklare och upplev närheten till Uppsala! 
 

10.00-10.45 Framgångsrik undervisning med touch av drama  
10.45-11.30 Det digitala ger mervärde till språkutvecklingen för de yngsta barnen i förskolan 
11.30-12.00 Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala  
12.00-12.45 Att vara rektor i en digital samtid  
12.45-13.30 Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala  
13.30-14.15 Bemöta och bli bemötta  
14.15-15.00 Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan  
15.00-15.45 Digitalisering för demokrati  
15.45-16.30 Vi guidar dig runt på Pedagog Uppsala 

 

Läs mer om Uppsala kommun på SETT

Uppdaterad: