Digitalisering för demokrati

Förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. Hur hänger det ihop med demokratiuppdraget?

Malin berättar hur de har gått från att betala räkningar på postkontoret till att med bank id kunna boka läkartider och identifiera oss hos myndigheter. Vilken kunskap behöver vi, när information finns att tillgå i mobilen dygnet runt? Hur vet vi vilka egenskaper den demokratiska världsmedborgaren behöver i framtiden? Och vad innebär detta i utbildningspraktiken för samhällets yngsta medborgare? Lyssna på när Malin delar med sig av erfarenheter från vår praktik gällande hur vi kan skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer.

Biografi

Malin Nilsson är Pedagogista och verksam i Uppsala. Med mångårig erfarenhet av att föreläsa, hålla workshops och leda pedagoger i reflektion drivs Malin av varje barns rätt att vara demokratiska världsmedborgare och ser digital kompetens som en viktig nyckel i sitt arbete.

Uppdaterad: