Rektorspodden: Att vara rektor i en digital samtid

Stina Hultén och Ulrika Mattson har startat och driver Rektorspodden för Pedagog Uppsala .
Varför startade vi en Rektorspodd? Vad har vi fokuserat på för teman och varför? 0-20 perspektivet vad innebär det för oss? Vad innebär det att vara rektor i en digital samtid? Vad är specifikt för grundskola vs förskola?

Rektorerna Anneli Hesselbäck och Anneli Springe gästar Rektorpodden och tillsammans för de samtal kring att leda en förskola i en digital samtid.
Hur ska man börja? Vad är framgångsfaktorerna? Vilka är utmaningarna? Vilka förutsättningar behöver vi skapa för våra pedagoger då våra barn växer upp i värld full av digital teknik? Hur kan vi vuxna vara ett stöd och ge barnen mod att ifrågasätta, tolka och förstå vad som händer runt omkring dem idag?

Biografi

  • Stina Hultén har arbetat som chef inom utbildning i mer än 10 år. Idag arbetar hon på Uppsala kommun som områdeschef inom förskola . I tjänsten är hon chef över rektorer inom förskola, cheferna över alla kommunala dagbarnvårdare i Uppsala kommun, administratörer och verksamhetsutvecklare. Under viss del av sin tid stöttar hon även chefer genom programmet chefsutveckling där chefer inom Uppsala kommun kan få stöd i exempelvis sitt ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling. Stina stöttar och utbildar i grafisk facilitering och NÖHRA en metod för utveckling av verksamheter. Stina har även varit rektor inom grundskolan och gymnasiet.

 

  • Ulrika Mattsson Ulrika Mattsson är rektor och tillsammans med Stina Hulten driver hon Rektorspodden där de samtalar om olika aktuella ledarskapsfrågor. Ulrikas drivkraft är elevens rätt till utbildning och hon arbetar med en tillitsbaserad styrning på sin skola. Tillitsbaserat ledarskap är också något som hon har föreläst om i olika sammanhang.

 

  • Anneli Springe har arbetat inom förskola, skola och fritidshem samt på fritidsgård inom fristående verksamhet och kommunalt. Under årens gång har hon haft förmånen att arbeta med barn från 6 månader upp till 18 år och varit rektor sedan 2002 inom både förskola och grundskola. För henne har utvecklingen hos barn och ungdomar alltid varit en ledstjärna. Hennes fokus ligger på vad som kan göras och hur verksamheten kan bidra för att främja likvärdighet bland barnen oavsett de möjligheter eller hinder som finns i deras hem. På Myrgånge förskola har de kommit en bra bit på vägen och snart står deras bibliotek/mediatek på plats.

 

  • Anneli Hesselbäck har arbetat inom förskolan under hela sitt yrkeverksamma liv i olika roller. I början som förskollärare under många år. Efter vidareutbildning har hon arbetat som förskolechef, biträdande förskolechef och nu som rektor.  2011 fick hon möjligheten att starta en förskola med inriktning IKT – informations och kommunikationsteknik, som idag kallas digitalisering.  Sedan några år tillbaka tar de emot studiebesök där de berättar och visar deras arbete med digitalisering i förskolan, för att väcka intresse och inspirera. Deras största utmaning är att förbereda barnen på olika sätt för att kunna möta samtiden och framtiden. Vad behöver vi packa barnens erfarenhetsryggsäckar med så de är rustade för att kunna vara demokratiska världsmedborgare?

 

Uppdaterad: