“Det var alltid mitt fel” – att nå fram till elever när vi testat allt och inget funkar

Stefan och Anna vill dela med sig av hur en kan förhålla sig professionellt till elever med komplex problematik och ge konkreta exempel på arbetssätt och metoder. Genom föreläsningen vävs elevens egen röst ihop med lärarens förhållningssätt och psykologens begripliggörande perspektiv. Stefan och Anna hoppas att du som lyssnar på föreläsningen ska få nya tankar om hur du kan hjälpa dina mest utmanande elever att utvecklas.

Biografi

Anna Bromark är förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende.

Stefan Boström är legitimerad psykolog. Han har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende.

Uppdaterad: