Det digitala ger mervärde till språkutvecklingen för de yngsta barnen i förskolan

 

Ett medvetet språkutvecklande arbete behöver ske i alla situationer på förskolan. Barnen behöver få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Det har Leyla, Tamara och Maria tagit fasta på i arbetet med digitala verktyg med våra yngsta barn. De digitala verktygen bidrar till att ge oss pedagoger och barnen erfarenhet av flera uttryckssätt. Barnen får tillgång till fler verktyg för att uttrycka sig själva och kan göra sin röst hörd på ett demokratiskt sätt. Som pedagoger kan vi även använda det digitala för att få syn på den egna rollen i barns lärande.

Biografi

Leyla Afif arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen. 

Tamara Lind arbetar som förskollärare på Trasthagens förskola i Uppsala. Hon arbetar med de yngsta barnen och har ett särskilt intresse för att kombinera det digitala och analoga i undervisningen.

Maria Swedman är förskollärare och Språk- läs- och skrivutvecklare med ett övergripande uppdrag att utveckla språkutvecklande arbete.

 

Uppdaterad: