Design för lärande med digitalt förhållningssätt

Hur kan vi i skolan designa undervisning för våra elever så att den känns meningsfull, berikande och viktig utifrån vårt uppdrag i läroplanen att utveckla demokratiska medborgare, elevernas förmågor och kunskaper.
Med utgångspunkt i designtänk kring undervisning kommer Maria att berätta hur hon arbetar med värdeskapande lärande, differentierade undervisning och digitala verktyg. Där digitala resurser och lärmiljöer möjliggör samarbeten långt utanför skolans fysiska värld genom pedagogiska idéer utifrån entreprenörskap, livslångt lärande och hållbar utveckling.

Biografi

Maria Franzen är förstelärare på Lindbackens skola i Uppsala samt som konsult och utbildare som APLS. Maria har också arbetat med att utveckla och designa undervisningen med design för lärande för att skapa lärande som på ett naturligt sätt flätar samman flera av skolans ämnen.

 

Uppdaterad: