Särskild begåvning – välsignelse eller förbannelse?

I föreläsningen kommer belysas varför det är så viktigt att öka kunskapen om den här elevgruppen. Detta gör Lina, Tina, Larry och Tove genom att inleda med en beskrivning av särskild begåvning. Sedan går de igenom tre kategorier, “den snabba och känsliga hjärnan och kroppen”, “skolarbetet” och “det sociala livet”. Efter varje kategori kommer föreläsarna att prata om vad det kan innebära för dig i det praktiska arbetet. Lina, Tina, Larry och Tove ingår i en arbetsgrupp kring särskild begåvning som bevakar forskning, fortbildar och håller föreläsningar och handleder personal.

Biografi

  • Kristina (Tina) Alricson, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.
  • Larry Rollag, specialpedagog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun. 
  • Lina Cederberg, psykolog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.
  • Tove Blomqvist, psykolog, avdelning Barn- och elevhälsan centrala teamet, Uppsala kommun.
Uppdaterad: