Kulturutbud för skolor

Skolbio, teaterföreställningar, konstvisningar, skapande skola, kulturbuss.

Vårens utbudsfolder

Alla skolor ska ha fått den bifogade utbudsfoldern Kultur i skola och förskola våren 2019 i brevlådan. Här kommer den också digitalt. I foldern finns ett urval av det kulturutbud som erbjuds Uppsalas förskolor och skolor, arrangerat eller subventionerat av Uppsala kommun, till exempel teaterföreställningar, konstvisningar och workshops.

Kultur i förskola och skola våren 2019.pdf (PDF, 2 MB)

Behöver ni fler tryckta programfoldrar eller har du frågor? Kontakta kulturförvaltningen på kulturiskolan@uppsala.se.

Du hittar ännu fler kulturprogram, tips och inspiration på Kubik Uppsala Pedagog,


Vårens skolbioföreställningar

Ni missar väl inte vårens skolbioföreställningar på Spegeln? I februari visas filmer för åk 6-9 och i maj för åk F-5. Kostnaden är 10 kronor per biljett.

Skolbioprogram, tider och bokningsinformation hittar du på Kubik Uppsala Pedagog.


Kulturbuss

Barnomsorg och skolor kan genom regionalt stöd åka kostnadsfritt till utvalda kulturresmål med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala. Erbjudandet gäller ordinarie linjetrafik i mån av plats under vardagar 9.00–15.00, och endast en klass per avgång, cirka 25 elever.

Enheter på landsbygden som behöver resa till en kulturupplevelse utanför den regionala kulturbussens tidsramar kan få resan bekostad av kommunens kulturförvaltning. Även resor till bokade besök på Naturskolan i Hammarskog kan finansieras av kulturförvaltningen.

Läs mer om resorna på Kubik Uppsala Pedagog.


Skapande skola läsåret 2019/2020

Kulturrådet har öppnat sin ansökningsperiod för stöd till skapande skola läsåret 2019/2020. Stödet kan sökas för att använda professionell kultur i skolan och långsiktigt integrera konstnärliga uttryck i undervisningen.

Kommunala skolor anmäler sitt intresse för att genomföra projekt till de centrala samordnarna för den kommunala ansökan senast 25 januari.

Fristående skolor ansöker om medel direkt hos Kulturrådet senast 7 februari.

Läs mer om skapande skola på Kubik Uppsala Pedagog.


Stipendier

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar 13–20 år. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Sista ansökan för 2019 är 15 februari. Tipsa gärna era högstadieelever.

Läs mer och hitta ansökningsunderlaget på Region Uppsalas webbplats.


Vikarierande kultursekreterare

Kultursekreterare Susanne Qvist har gått på föräldraledighet och under våren vikarierar Sara Sandell för henne. Sara nås på sara.sandell@uppsala.se, 018-727 83 35.

Du kan också nå oss som jobbar med kultur i förskola och skola på kulturiskolan@uppsala.se.

Ha en trevlig kultur-vår!

14 januari 2019