Samarbete mellan gymnasiet och Upplandsstiftelsen 2022

Upplandsstiftelsen planerar att utöka sitt samarbete med lärare och elever på gymnasiet. Det platsbaserade lärandet som Upplandsstiftelsen bedriver ligger i linje med lärande för hållbar utveckling.

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv, folkhälsa och utomhuspedagogik. Några av våra arbetsmetoder för att bidra till ett mer hållbart samhälle och skolutveckling är fortbildning i utomhuspedagogik och platsbaserat lärande, möten med elevgrupper och skapande av utbildningsmaterial. 

Utökad verksamhet

Vi är finansierade av region Uppsala och samarbetar med många olika organisationer. Upplandsstiftelsens verksamhetsområde utökas nu från förskola och grundskola till lärare och elever i gymnasieskolan.

Kontakta Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen vill därför ha kontakt med dig som vill prova på att använda utomhuspedagogik för att nå läroplanens mål (GY2011) i ett eller flera ämnen. Vi kan erbjuda lektioner eller längre pass ute för elever med fördjupning inom ett enskilt ämne eller ett mer ämnesintegrerat arbetssätt exempelvis inom samhällsplanering eller hållbar utveckling. Vi erbjuder även fortbildning inom utomhuspedagogik eller samarbete kring planering av temaundervisning.

Varmt välkomna att ta kontakt!

Stina Lindblad

Verksamhetsutvecklare och utomhuspedagog på Upplandsstiftelsen

Stina.lindblad@upplandsstiftelsen.se

0727-324979

10 februari 2022