Hållbarhet och livsmedelsproduktion - SLU Youth Institute

SLU Youth Institute är ett internationellt projekt som handlar om hållbarhet och livsmedelsfrågor. Är du intresserad av att delta med elever?

SLU Youth Institute

Sveriges lantbruksuniversitet anordnar SLU Youth Institute som handlar om hållbarhet och livsmedelsproduktion. Uppgiften går ut på att eleven väljer ett land, som inte är Sverige, och utgår från en vanlig familj i det landet. Vad äter familjen? Har landet en utmaning med till exempel matsvinn eller missväxt?

Rundabordssamtal

Eleven ska också vara kreativ och hitta möjliga lösningar på problemet och diskutera de positiva effekterna på livsmedelsförsörjningen. Lösningarna diskuteras sedan i rundabordssamtal med experter och andra elever i maj.

Uppgiften passar i  många ämnen

Senast den 25/3-22 ska en 3-5 sidor lång uppsats på svenska eller engelska vara inlämnad. Uppgiften passar i en mängd ämnen, till exempel naturkunskap, geografi, SPRINT, engelska eller gymnasiearbete, på både teoretiska linjer och yrkesprogram.

Bidrag till den ordinarie undervisningen

SLU Youth Institute försöker utifrån deltagande lärares önskemål även bidra till den ordinarie undervisningen med studiebesök, föredragshållare och andra aktiviteter.

För intresserade lärare finns en film och ytterligare information. 

Projektet är internationellt en del av World Food Price Foundation med möjlighet att resa till USA för lärare och elever.

Kontakta karl.lunden@slu.se om ni har frågor.

10 februari 2022