Future Minds filmfest 2022

Future Mind bjuder in till en interaktiv föreläsning och filmvisning om hållbar utveckling som arrangeras i slutet av april och början av maj.

Future Minds filmfest 2022 fokuserar på Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion. Filmfesten genomförs livesänt via länk och innehåller:

  • filmer som belyser olika perspektiv på utmaningar och lösningar kopplat till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
  • moderation för att skapa en röd tråd och reflektioner 
  • en panel med IKEA och SEB där eleverna får ställa frågor om deras hållbarhetsarbete och ansvar.

När?

Filmfesten genomförs den 26, 27, 28 april, 3, 4, 5 maj i två olika pass 08.30 - 10.15 eller 13.00 - 14.45. Välj den dag och det pass som är bäst för er.

Mer information

Innehållet är kostnadsfritt och relevant för samtliga gymnasieprogram. Läs mer om filmfesten på Future Minds sida.

7 april 2022