Fortbildning fritidshemmet

Uppsala kommun och utbildningsförvaltningen har under läsåret vt19 erbjudit personal som inte har en formell behörighet för att undervisa i fritidshemmet en fortbildning i 4 delar. Fortbildningen har innehållit: vårt uppdrag, SKA, lågaffektivt bemötande och digitalisering. Här kan du läsa mer om innehållet och vad deltagarna fick med sig tillbaka till sina verksamheter. Fortbildningen kommer att fortsätta även under läsåret 19/20.

"Många tänkvärda diskussionsfrågor, fick än bättre och djupare förståelse av vårt uppdrag som anställd på fritids och av LGR 11.​" - deltagare på utbildningen

Uppsala kommnun har under flera år haft fokus på att kompetenshöja och fortbild fritidshemmet. Under 2019 har detta blivit extra tydligt då FiU - Fritidsdagarna i Uppsala gick av stapeln för första gången. Kommunen annordnade också en intern fortbildning som blev väldigt uppskattad. Ansvarig för innehållet i fortbildningen var representanter från HR, grundskolans ledningsgrupp, rektorer och fritidspersonal. Syfte och innehåll för fortbildnignen finner du nedan som en pdf.
Utbildning fritidshemmet 2019.pdf (PDF, 130 KB)
 
Vi är extra stolta över att se att 100% av alla deltagare skulle rekomendera kursen till andra. 93% vill även gå en fortsättningskurs. 

Röster från utvärderingen:

"Jag lärde mig jättemycket och att planera från ett annat håll. Inte aktivitet först utan syftet först och aktivitet sen. Det hela gav mig mycket energi till att vilja utveckla vårt fritidshem.​"

"Det var bra att fördjupa sig i VARFÖR och HUR för att orden "systematiskt kvalitetsarbete" är något jag tror många bara hört talas om men inte vet så mycket om egentligen."

"Vid detta tillfälle fick jag många saker att reflektera över, ex positiva konsekvenser, vad händer i affekt, att affekt och känslor smittar - spegelneuroner. Att tänka att barn försöker gö
a det som är rätt.​"

"Jag fick en helt ny bild av digitaliseringen inom skolan. Jag har inte känt någon inspiration alls inom detta ämne men blev nu väldigt nyfiken!​"

 

Uppdaterad: