Välkommen till vår blogg

Anneli Hesselbäck13 oktober 2022

Hej!

Vår digitaliseringsresa startade 2011 då jag Anneli Hesselbäck kom som rektor till Väpnarens förskola som skulle starta upp i Tunabackar. Då fick jag chansen att leda en förskola med inriktning inom IKT (informations- och kommunikationsteknik), det vi i dag kallar för digitalisering.

Kort om vår historik som förskola med inriktning

Som nystartade förskola 2011/2012 utsågs Väpnaren tillsammans med Rosendal som också var ny, av förskolans ledning, att blir en modellförskola, dvs utprova nya modeller och arbetssätt och lyfta fram lärande exempel. Det innebar att vi skulle jobba med ett visst område som baseras på vetenskaplig grund, för oss blev det området digitalisering. Från början har det inneburit att vi ska ligga i framkant inom området, att alla pedagoger ska få kompetensutveckling, att alla barn ska få erfarenhet av digitalisering och att vi ska dela med oss av kunskapen till andra förskolor. Och allt det där gör vi fortfarande.

I början arbetade vi utan något specifikt uppdrag och utan några ekonomiska förutsättningar. Men en stor fördel med en uttalad digital inriktning var att jag kunde anställa medarbetare från början utifrån deras intresse för det digitala. Under det första året låg vårt fokus på att alla pedagoger och barn skulle få bekanta sig med en Ipad, som då var nytt i Sverige. Jag köpte in två lärplattor (som vi kallar de idag) till hela förskolan på åtta avdelningar.

Under 2013 kunde vi ansöka om att bli en pilotförskola, då fick vi även ekonomiska förutsättningar som utgick till de skolor och förskolor som blev antagna inom pilotprojekten från utbildningsförvaltningen.  Av de pengarna gick det mesta till att köpa in digitala utrustning som iPads och projektorer. Efter det satsade vi på andra digitala verktyg som robotar, takprojektorer samt workshop för pedagogerna.

Så ser läget ut idag

Idag har de digitala verktygen blivit en naturlig del av vår vardag, både för barnen och för personalen. Varje pedagog på vår förskola har ett eget verktyg som främst används som dokumentationsverktyg och till de appar som pedagogerna använder i undervisningen. Varje block har flera lärplattor som är barnens egna verktyg som de använder i olika lärsituationer. De digitala verktygen och virtuella miljöerna berikar vår fysiska miljö genom att ljud och ljus möter varandra. Barnen får också möta programmering i olika former, både analogt och digitalt samt arbeta med källkritik genom green screen.

Från början vara våra mål att både pedagoger och barn skulle bekanta sig med lärplattorna och lära sig det tekniska. Efter det blev fokus på hur vi kan använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Under en period testade vi en mängd olika appar, vi var i det så kallade appträsket. Nästa steg blev att vi rensade bland alla appar och plockade fram några som vi fokuserade på och reflekterade kring hur vi kan använda dem ur ett mer pedagogiskt perspektiv. Ett digitalt läromedel som en app är inte pedagogisk i sig utan kräver en akiv pedagog och pedagogisk planering, precis som det är med allt material vi väljer att använda i vår undervisning i förskolan.

Nu är vårt mål att barnen ska få möta det digitala i olika forum för alla åldrar på förskolan. Genom att du som pedagog lär dig mer om de verktyg som finns kan du också lära barnen att utveckla en förståelse för den digitalisering som de möter i sin vardag. Det handlar både om att se alla möjligheter och om att förstå risker och lära sig om källkritik.

I den här bloggen kommer vi dela med oss av vår kunskap om olika digitala verktyg sedan starten och fram till nu ochberätta om vad vi utforskar och utmanas i just nu. Hoppas att du vill följa med och lära dig något nytt. Om det är något speciellt som du är intresserad av att läsa om får du gärna kontakta mig.

Kontakta mig

Anneli Hesselbäck

Telefon: 018-727 62 64

E-post: anneli.hesselback@uppsala.se

(0)Kommentera

Kommentarer(0)