Utvecklingsprojekten för läsåret 2020–2021 är utsedda!

Grattis till de förskollärare och lärare som beviljats utvecklingsmedel för att jobba med deras utvecklingsprojekt 2020–2021!

Projekten innebär att lärarpar eller en grupp lärare får förutsättningar att under motsvarande en dag i veckan arbeta med ett utvecklingsprojekt. Projekten handleds av en lektor med anställning i Uppsala kommun. Det är nu för det tredje året huvudmannen beviljar medel till utvecklingsprojekt. Projekten finansieras i huvudsak av respektive skolform, som också bestämmer antalet projekt.

Projekten innebär att lärarpar eller en grupp lärare får förutsättningar att under motsvarande en dag i veckan arbeta med ett utvecklingsprojekt. Projekten handleds av en lektor med anställning i Uppsala kommun. Det är nu för det tredje året huvudmannen beviljar medel till utvecklingsprojekt. Projekten finansieras i huvudsak av respektive skolform, som också bestämmer antalet projekt.

Tidigare projektrapporter och beskrivningar i tidsskriftsformat finns att hitta här på Pedagog Uppsala. Utvecklingsprojekten är en del av den nationella försöksverksamheten, ULF, kring skolforskning. Mer om ULF finns också att läsa här på Pedagog Uppsala.

Ett av utvecklingsprojekten innebär att Mariana Frodig och Linda Hemström har möjlighet att fördjupa sig inom elevers argumentations-förmåga på yrkesprogram.

Beviljade projekt för 2020-21 är:

Väpnarens förskola

Samverkan med vårdnadshavare kring digitalisering

Xanthippi Mantzidou och Julia Eriksson

Uppsala grundsärskolor

Cummins fyrfältsmodell för SYV-verksamhet (APL)

Malin Sandlund och Jeanette Eriksson

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Elevers argumentations-förmåga på yrkesprogram

Mariana Frodig och Linda Hemström

Celsiusskolan/Rosendalsgymnasiet

Ökad förståelse i matematik 2B

Martina Austad och Jenny Ritscher

Rosendalsgymnasiet

Språkligt identitetsskapande i moderna språk

Helena Lindahl, Elisabeth Labbaci, Kerstin Idevall och Florence Naud-Björklund

16 januari 2020