Utbildning särskild begåvning - verksamma inom Uppsala kommun

Skolans uppdrag är som vi vet att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Något som ibland hamnat i skymundan är det som kommit att kallas ”särskild begåvning” och hur vi som lärare kan utveckla en undervisning som tar med även detta perspektiv. Vi ser det därför som viktigt att lärare erbjuds en möjlighet att utveckla kompetens på området.

Därför erbjuds du som är legitimerad grundskollärare i Uppsala kommun att under läsåret 2019/2020, och eventuellt vid ytterligare tillfällen, att gå kursen Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning.


Lyssna här när Markus Berjlund berättar om utbildningen: 
https://soundcloud.com/pedagoguppsala/pu-uppdragsutbildning-sarskild-begavning

Mer information om kursen: Utbildning särskild begåvning (7,5 hp).pdf (PDF, 182 KB)

Frågor gällande utbildningen? 

Kontakta Markus.Berjlund@uppsala.se

 
15 mars 2019